İşlemi kolaylamışsınız

15 Temmuz 2010, Perşembe 05:00
AA

 Babamızın bir dairesi vardı ve vefat etti. Annem ve kardeşimle bir veraset ilamı çıkarttık. Bundan sonra verasetin yürütülmesi nasıl olur? M.K.

Bir aile ferdi vefat ettiğinde ilk yapılacak hukuki işlem sizin yaptığınız gibi veraset ilamı çıkartmaktır. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemesinden talep edilir ve alınır. Bunun için belli bir süre yoktur. Her zaman veraset ilamı talep edilebilir. Ancak bir de veraset vergi dairesine beyanname vermek gerekir ki bu süreye tabi. Vefattan sonraki dört ay içinde bu beyannamenin verilmesi gerekir. Bu beyanname verildiğinde vergi dairesi size vergi ilişiği ile ilgili bir yazı verir. Buna halk arasında temiz kağıdı deniliyor. Yani veraset vergisi ile ilişkisi kalmamıştır anlamına bir yazı. Bunu tapuya verdiğinizde gayrimenkul mirasçılar adına tescil olunur. Aksi halde yine tescil işlemi yapılır ama devir konusunda kısıtlama getirilir. Başkaca bir işleme de gerek yoktur ancak emlak beyannamesi ve emlak vergisi periyodik olarak tekrarlanan bir işlemdir, artık her yıl vergisini vererek gayrimenkule ortak olarak sahip olursunuz. Dilerseniz hep birlikte kiraya verebilir, satabilir veya başka türlü tasarruf edebilirsiniz.

Komşu hakkı korunur

Benim dairem bir sitede bulunuyor. Komşu parsele de site kuruldu. Benim salonum bu yeni siteye bakıyor. Aramızda bir tel örgü, parselleri ayırıyor. Bugün aramızdaki tel örgüde sarmaşıklar var. Ancak bunların yükselmesi benim görüş ufkumu kapatacak. Öyle anlaşılıyor ki buraya ağaç dikecekler. Buna karşı haklarım var mıdır? E.L.

Biliyorsunuz herkes malını kullanmakta hürdür. Ancak bu hak olmakla birlikte hakların da kötüye kullanılmaması gerekir. Bahsettiğiniz çit, sizin şu anda bakış ufkunuzu kapatmıyor ve önünüzde geniş bir bakış alanı bırakıyor ise de gelecekte görüş açınızı engellemesi mümkündür. Dolayısı ile hakkını kullanacak olan komşu parsel sizin haklarınızı da bertaraf edecek şekilde davranmıştır. Bunu yapmamalıdır. Örneğin dalları yükselerek komşu binanın görüş açısını kapatan davalının ağacının dallarının budanmasına karar verilmiştir. Sizin olayınızda da çit gereksiz yükseltilirse veya görüş açınızı engelleyen bir tasarrufta bulunulursa bunun eski makul hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak bu olay incelenirken, komşunuzun zaruri korunma, güvenlik gibi önlemler dışında bunu yaptığının tespiti gerekir. Emniyet bakımından yapılması şart olan hususlarda size bu imkan tanınmaz.