İstihkak iddia edin

11 Nisan 2011, Pazartesi 05:00
AA

Esnafken önemli ölçüde borca battım. Alacaklı olan esnaf bana karşı anlayışlı, üzerime gelmiyor fakat bankalar öyle değil. Kredi kartı borcum çığ gibi büyümüş. Bense evimi dahi terk ettim çoluk çocuk babamın evine sığındım. Haciz için gelirlerse anneme ait eşyayı haczedebilirler mi?  M.K.

Bankalara olan kredi kartı borcu için eskiden borç çığ gibi büyürdü, çünkü özellikle temerrüt faizi dediğimiz, borç ödeme uyarısından sonraki faiz bankalar tarafından belirlenir, yüzde 300’lere varan faiz uygulanırdı. Bu yüzden intihar edenler olmuştu. Ancak şimdi yasal faiz de temerrüt faizi de sınırlandırıldı. Dolayısı ile çığ gibi büyümüyor, yaklaşık aylık yüzde 2’ler civarında oynuyor.

[[HAFTAYA]]

Ancak borçlulara birileri tarafından yanlış borç bilgisi aktarılıyor, takip yapılmadığı halde vekalet ücreti, takip masrafı falan ismi altında masraflar bindiriliyor. Elbette her vatandaş hukukçu değil. Vatandaş da bu bilgileri doğru kabul ediyor ve olmayan borcunu ödemeye çalışıyor. Benim tahminim sizin borcunuz çığ gibi büyümemiştir. Onun için gerçeği öğrenin belki ödeme imkanı bulursunuz. Ancak annenizin evine gelindiğinde bu yerin tapusu varsa tapusunu, kira sözleşmesi varsa kira sözleşmesini gösterip evin annenize veya babanıza ait olduğunu icra memuruna gösterin. Yine de haciz yapmak isterlerse istihkak iddiasında bulunacaksınız. İstihkak iddiası “Bu mal borçlunun değil borçlu dışında birinindir” anlamına bir itirazdır ve hukukidir. Bu yolla başkasının malını hacizden kurtarabilirsiniz. Zira sizin borcunuz için bir başkasının malı, bu ana-babanız olsa dahi, haczedilemez.

Hakim değerlendirir

Eşimin ana-babası akıl sağlığı yerindedir raporu alarak gayrimenkullerini eşimin adına devrettiler. Tapuda ölene kadar bakıp gözetmek kaydı ile bağış yapılmıştır yazıyor. Bugün anne vefat etmiş durumda, baba hayatta. Ona da biz bakıyoruz, eşimin kardeşleri bakmıyor. Bu durumda diğer kardeşler dava açıp gayrimenkulleri alabilir mi? Bunları ben satın alsam durum değişir mi?  A.A.

Önce sizin yaptığınız işlemin hukuki adını vereyim. Gayrimenkulleri eşinizin almasının nedeni ana ve babasına ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Bu sözleşme ile bakılacak kişi bakacak kişiye gayrimenkullerini verir, buna karşın ölünceye kadar gayrimenkulleri alan kişi tarafından bakılır. Ancak bu sözleşme birbirlerine bakma görevi olmayan kişiler arasında yapılırsa geçerlidir. Birbirlerine hukuken ve ahlaken bakmakla görevli kişiler arasında yapılırsa geçersizdir. Dolayısı ile sizin olayınızda bir aksak nokta var. Ancak diğer kardeşlerin var olup, onların bu görevi yerine getirmediği savunması belki işe yarar. Ancak bu dava, bağışı yapan kişilerin ölümünden sonra sonuç doğurur. Oysa bağış yapan babanız hayatta. Dolayısı ile şimdilik babadan gelen mallar dava konusu olmayacak. Size satışının bir etkisi olur mu? Bu satışın muvaza, yani danışık olmadığı ispatlanırsa çözüm olur. Ancak hayatın olağan akışı içinde bu devir bir mal kaçırma amaçlı muvaza olarak değerlendirilebilir. Bunu Medeni Kanunun 1023 ve 1024’üncü madde hükmüne göre hakim değerlendirir.