İtiraz bilinçli olmalı

24 Temmuz 2010, Cumartesi 05:00
AA

Özel hastanede çalışmakta iken hastaneye bir ihtar gönderdim ve bir ay sonra işten ayrılacağımı bildirdim sonra da devlet hastanesine geçtim. İşten ayrıldıktan bir müddet sonra elime icradan bir ödeme emri geldi, dört bin TL isteniyordu. İtiraz ettim bu defa mahkemeden bir yazı geldi. Bu parayı ödemek zorunda mıyım?  E.U.

Size yanıt verirken tahminden çok esasa dair yanıt vermek isterim, zira ‘işten ayrılmış olmanız nedeni ile ihbar süresine uymamış olabilirsiniz’ desem bu bir ihtimaldir. Ancak çalışırken hastaneye bir zarar vermiş de olabilirsiniz. Dolayısı ile yapılacak itirazın, borç nedenini bilmeden yapılması sizi daha fazla zarara uğratır. Öyle her gelen icra takibine hemen itiraz etmemenizi tavsiye ederdim ama etmişsiniz bile. Sebebi şu: İcra takibine yersiz itiraz edip de sonra haksız çıkanlar bu borcu yüzde 40 zamlı öder. Yani takip yapılan borcun gerçek nedeni bilinmeli, olaylar tahlil edilmeli, ondan sonra itiraz nedenleri varsa itiraz edilmeli. Okuyucum için, şimdi dava safhası başlamış, itirazın iptali talebi ile açılan bu davada borcun varlığı araştırılacak. Şayet borç yok ise tamam, diyecek bir şey yok. Ancak borç varsa biraz daha yüklü olarak ödenecek yüzde 40 kadar fazlası, faizi ve masrafları ile birlikte.

Genel kurulda ne oldu?

Bir kooperatif ortağıyım. Dairelerimizi ve kat irtifak tapusunu aldık. Yönetim kat mülkiyetine geçmek için bizlerden para istedi ben verdim, bir kısım ortak vermemiş kat mülkiyetine geçemedik. Sonradan öğrendik ki istenen para fazlaymış. Şimdi bunu geri alabilir miyim? Bize verilen makbuzda tek imza var, “İki imza olması gerekir” diyorlar. Bu makbuz geçersiz mi?  M.C.

Öncelikle bir kuralı hatırlatmak isterim. Kooperatiflerde ortağın yükümlülüğünü artıran kararlar genel kurulda alınır. Para toplama konusunda karar genel kurulundur. Yönetim kurulu kendiliğinden alacak ihdas edemez, para toplayamaz. Okuyucum bu durumun dört senelik bir olay olduğunu yazmış. Şimdi soruyorum; dört senedir dört tane genel kurul geçmiş olması lazım, bu konuda bir karar alındı mı? Karar alındı ise yapacak bir şey yok. Karar alınmadan bu para toplandı ise genel kurullarda neden hesap sorulmadı? Soruyu başka açıdan sorayım: Yönetim nasıl ibra olundu? Dolayısı ile tavsiyem genel kurul tutanaklarının incelenmesi, alınan kararlar çerçevesinde hareket edilmesidir. İmza konusuna gelince; bazen tek imzaya da yetki verilebilir. Dolayısı ile mühim olan imzalayan kişinin yetkili olup olmadığıdır.