İtiraz hakkınız yok

29 Kasım 2012, Perşembe 05:00
AA

Bir arkadaşımla taşeron olarak bir inşaat firmasından iş aldık. Bizden teminat senedi istediler verdik. Sonra beni işten ayırdılar ve senedi işleme koydular. Ben buna rağmen arkadaşlığa güvenerek senedimi iade edeceklerini beklerken takip kesinleşti. Bu safhada itiraz hakkım var mıdır? U.K.

Bahsettiğiniz senedin bir bono olduğunu düşünüyorum, zira senet daha geniş bir ifade olup bono kambiyo senedini ifade eder. Takip yolu da özeldir. Ancak bonoların takibinde, ilamsız takiplerde olduğu gibi geniş bir itiraz imkanı yoktur. Adi takip de dediğim ‘ilamsız takipte’ “Borcum yoktur” dersiniz takip durur. Ancak kambiyo senetlerinde “Borcum yoktur”demekle takip durmaz. Bu durumda sizin itiraz hakkınız zaten kısıtlı iken takip kesinleşmekle artık itiraz imkanı da yok. Ancak sizin menfi tespit davası dediğimiz bir davayı açma imkanınız var. Daha önce de açıkladığım gibi, bu dava “Borcum olmadığını tespit et” anlamına bir davadır. Bu dava ile borcunuzun bulunmadığını tespit ettirebilirsiniz ama dava süresince de takip durmaz yürür. Bunun için mahkemeden tedbir talep edeceksiniz. Tedbir de şu mahiyettedir. “İcra dairesine yatırdığım borç miktarının karşı tarafa ödenmemesi için tedbir”dir. Dolayısı ile borcu icra veznesine vereceksiniz, muhtemelen mahkeme de yüzde 15 teminat isteyecek ve böylece toplam yüzde 115 nisbetinde bir parayı bağlayıp tedbir alabileceksiniz. Aksi halde takip devam edecek, malvarlığınıza haciz gelebilecek.

[[HAFTAYA]]

Böyle sabır bulunmaz Bir müteahhitle noterde anlaşma yaptık. Bana 2000 yılında iki daire verecekti, bugüne kadar hiç ses yok. Ben şimdi bu sözleşmeyi ne yapacağım? G.O.

Ben takvimi mi şaşırdım, biz neredeyse 2012’yi bitirip 2013’e girmiyor muyuz? Bu hesap doğru ise aradan neredeyse 13 yıl geçmiş, bu ne sabır? Acaba bu on üç senede ne umdunuz? Belli ki bu iş olmayacak. Bunun için muhtelif talepleriniz olabilir. Bunlar şunlar: Müteahhitle yapmış bulunduğunuz sözleşmeyi fesheder paranızı faizi ile birlikte geri istersiniz. Sonra söz konusu yerde bir bina yapılmışsa sözleşmedeki yerlerin adınıza hükmen tescilini mahkemeden talep edersiniz. Sözleşmede cezai şart varsa, sözleşmeyi feshetmez ama cezai şartı istersiniz, cezai şartı değil, kiradan mahrum kaldığınız bedeli istersiniz. Seçin beğenin alın. Ancak bunlar için de 13 sene beklemek gerekmezdi. Bunlardan birini seçmek için binanın inşasındaki son durumu bilmek lazım, bu duruma göre karar verip yukarıda saydıklarımdan birini seçebilirsiniz.