Kamu yararı var mı?

22 Ekim 2009, Perşembe 05:00
AA

Dededen kalma hisseli arsamızı şimdi özelleştirilen bir kurum kullanıyordu. Bunun karşılığında bize bir başka yerde tarla verdiler ama şimdi belediye bu yeri ağaçlandıracağım gerekçesi ile istimlak ediyor. Bugüne kadar kullanılan tarlamız için de beş yıllık kira ödemek istiyorlar. Bunlar adil midir? A.K.

Anlattığınız olay vatandaşın malı üzerinde yasal imkanları bir nevi kötüye kullanma amacı güdüldüğünü gösteriyor. Size verilen tarlanın ağaçlandırılacağı daha önceden bilinmiyor muydu? Şimdi ağaçlandırma isteniliyorsa daha önce akıl neredeydi? Bu soruları bertaraf etmek için yasalar sizin aleyhinize kullanılıyor gibi geliyor bana. Şimdi sizin tarlanızın kamulaştırılması için önce kamu yararı olması lazım. Ağaçlandırmada kamu yararı var mı? Yani bir tarla alanının ağaçlandırılması ne derece kamu yararı olarak nitelendirilebilir. Buna karar vermek için mahallinde durumu incelemek gerekir. Dolayısı ile sizin arazinin istimlak kararının iptalini talep ile idari dava açmanız mümkündür ve bu dava sırasında ağaçlandırmada kamu yararı görülmezse kamulaştırma kararı iptal edilebilir. Bunu söylerken ağaçlandırmaya karşı olduğum anlaşılmasın. Ben tabiat aşığıyım ama bu bahane edilerek vatandaşın hakkının ortadan kaldırılmasına da karşıyım. Geliyorum geçmiş beş yıllık kiraya. Bunun adı kira değil ecrimisil. Yani kira bedeline eşdeğer bir tazminat. Bu tazminat yasal olarak geçmiş beş yıl için istenebilir. Dolayısı ile adil olup olmadığı tartışılabilir ama yasa hükmü böyledir.

Bir problem var Bazı iller veya ilçelerde karşılıksız çekten yargılananlar salıveriliyorken, bazı illerde tutuklama veriliyor. Ülkemizde bazı illerde başka bazı illerde başka yasa mı uygulanıyor. Çek mağdurlarının sesini hükümet duymayacak mı?  Z.Y.

Soru iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım, “Ülkenin bazı bölümlerinde başka diğer bölümlerinde başka yasa mı uygulanıyor” sorusu. Hayır farklı yasa uygulanmıyor da biliyorsunuz birinci karşılıksız çekte verilen ceza para cezası. İkinci karşılıksız çekte verilen ceza hapis cezası. Acaba okuyucum bu ayrımın farkında değil de bazılarının kendi illerinde kıyak yapıldığı bir başka ilde eziyet çektirildiği intibaını mı edinmiş bilemiyorum. Ancak yasa aynı yasa uygulama aynı uygulama. Ben bir süre önce bir mahkeme kararından bahsettim ve kısaltılmış hali ile köşemde yayınladım. Bu kararda, artık çek yasası hükümlerinin uygulanmayacağı görüşü ile beraat kararı verilmişti. Bu karar okuyucumu bu düşünceye sevketmişse biz de Yargıtay’ın kararını bekliyoruz. Bu birinci soruydu, ikincisi hükümetin seslerini duyup duymadığı hususu idi. Böyle önemli bir konuda hükümet ses duymazsa ne konuda duyar? Ancak ses duymak yetmiyor, önlem var mı ona bakmak lazım. Şimdilik yok. Sonrası, hükümete ve meclise kalmış, zira mesele yasa meselesi.