Kapı ve sığınak ortak alan

04 Ağustos 2014, Pazartesi 05:00
AA

23 daireli bir binada bağımsız bölüm malikiyim. Binada giriş kapısına bir rampa ile sığınağa ilave yapıldı. Ancak binada dükkanlar var. Binamızda kat irtifakı var. Bu dükkanlar masrafa katılacak mı, katılacak ise oranı nedir? C. A.

[[HAFTAYA]]

Öncelikle iki tespiti yapmamız lazım. Birinci tespit, binanızda kat irtifakı var. Şayet binanızda bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılıyor olmasaydı size farklı yanıt verecektin. Şimdi tüm bağımsız bölümler fiilen kullanıldığına göre sizde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İkinci tespit, sizin bahsettiğiniz tadilat yapılan yerler ortak alan mıdır, değil midir? Bahsettiğiniz ana kapı ve sığınak ortak yerlerdendir.

Buna göre kural ise ortak yerlere yapılacak her türlü gidere bağımsız bölüm maliklerinin tamamı katılır. Yine yasadaki bir kurala göre de bir bağımsız bölüm maliki, masraf yapılan ortak mahali kullanmadığı veya kullanmayacağı iddiası ile ortak gidere katılmaktan kaçınamaz. Demek ki sizin binanızda ortak yerlere yapılan masrafa dükkanlar da katılacak. Ancak bunun bir istisnası da vardır. Yönetim planı hükümleri.

Bu konuda bir de yönetim planınıza bakmak gerekir. Yönetim planınızda bazı masraflardan dükkanların muaf tutulacağı hükmü bulunabilir. Böyle bir hüküm varsa buna uyulur. Demek ki önce yönetim planına bakacaksınız, muafiyet yoksa dükkan sahipleri ortak gidere katılacak. Yine katılım için başka bir oran getirilmedi ise katılım payı arsa payı oranıdı