Katlara göre paylaşım olabilir mi?

13 Mart 2015, Cuma 05:00
AA

Asansör yenilenmesi işleminde giderler katlara göre mi bölüştürülür yoksa başka bir bölüştürme sistemi var mı?  M.F.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda ortak giderler arsa payı oranında karşılanır. Bu genel kuraldır ve yasanın tarifidir. Ancak yasa bazı meseleleri amir hükümle halletmiştir ki amir hüküm bulunan hallerde bunun aksi kararlaştırılamaz. Amir olmayan hükümler de vardır ki bunların aksi kararlaştırılabilir. Şayet aksi kararlaştırılmaz ise bu hükümler uygulanır.

[[HAFTAYA]]

İşte ortak giderler konusundaki yukarıdaki hüküm amir hüküm değildir, aksi kararlaştırılabilir. Dolayısı ile aksi bir çözüm yönetim planında olabilir. Şayet yönetim planında arsa payı dışında bir bölüştürme öngörülmüş ise buna uyulur. Demek ki okuyucum önce yönetim planına bakacak. Asansör konusunda giderlerin nasıl paylaştırılacağı hususunda bir madde var mı? Var ise buna uyulacak. Küçük bir ihtimal, belki de okuyucumun öngördüğü çözüm yönetim planında yer almıştır, bu halde buna uyulacak. Çoğunlukla yönetim planlarında asansör giderlerinin paylaştırılması kat yüksekliğine göre olmuyor, giriş katlar veya buna dışına açılan kapısı olan dükkanlar asansör giderlerinden muaf tutuluyor, diğer katlar ya eşit bölüşüyor veya arsa payına göre bölüştürülüyor. Şimdi okuyucum yönetim planına baktığında bu konuda düzenlenmiş özel bir madde varsa buna uyulacak. Hiçbir hüküm yok ise bu halde yasa hükmü uygulanacak ve ayrım yapmaksızın tüm bağımsız bölüm malikleri arsa payına göre gidere katılacak.