Kendisi ile karşılıklı işlem yapamaz

15 Nisan 2011, Cuma 05:00
AA

Babam arsasını müteahhide verdi, karşılığında daire aldı. Babam kardeşime yetki vermiş o da alınan dairlerden birini satmış, diğerini kendi adına yapmış. Babam öldü. Bu devirler yasal mıdır? Daire geri alınabilir mi?  A.H.

Babanızın kardeşinize vekaletname vererek dairelerin satışını sağlaması mümkün. Bu konuda yapılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ancak vekaletname alarak bu vekaletname ile kendi adına daire tescil ettirmesi mümkün değil.

[[HAFTAYA]]

Bir kimse kendi kendi ile işlem yapamaz. Yani babanızdan aldığı vekaletname ile kendi adına daireyi tescil ettiremeyeceğine göre aklıma bir ihtimal olarak babanızın bu daireyi kardeşinize verdiği ihtimali geliyor. Şayet durum bu ise ve tapuda satış gösterip de gerçekte para almadan bağış yaptı ise tapunun iptalini talep mümkün. Bunun için dava açmanız ve yapılan işlemin gerçekte bağış olduğunu belgelemeniz gerekir.

Problem var

Apartmanımızın tüm bağımsız bölümleri mesken. Ancak bir gün zemin kat burada işyeri açacağını bildirdi, buna izin verildi. Sonra komşu daire işyeri açtı ama izin falan almadı, derken bu işyeri furyası üst katlara doğru yayıldı, şimdi yukarı doğru işyerleri geliyor. Bu yasal mıdır, buna karşı ne yapılabilir, çaresiz miyiz?  K.K.

Önce kısa yanıt, bu yasal değildir. Şimdi nedeni. Bir kere tapuda mesken olarak görülen bağımsız bölümler mesken olarak kullanılır. Ancak kanunda bir istisna var. Diyor ki işyerine dönüşebilmesi için kat malikleri kurulunda oybirliği ile karar alınması lazımdır ve bu durum tapu kütüğünde tüm bağımsız bölüm sayfalarına şerh verilir. Bunun dışında meskenler işyerine dönüşemez. Dönüşenler veya bu kurallara uymayanlar için eski hale getirme talebi ile dava açılır ve şartları varsa eski hale getirilir. Tamamının mesken olarak tescil edildiği bir anayapıda bir tek işyerinin bile kurulmasına gözyumulmasına kesinlikle taraftar değilim. Zira her binada olay, yukarıdaki soruda anlatıldığı gibi gelişir. Oysa meskenlerle işyerlerinin bağdaşması mümkün değildir. En azından işyeri gündüz vardır gece yoktur, mesken gündüz hemen hemen boştur çünkü içindekiler çalışmak için çıkar gece eve gelir. Bu sırada işyeri kaloriferin gündüz iyi yanmasını ister, mesken gece iyi yanmasını ister. İşyeri bu nedenle yakıt parası vermek istemez, kapıcı ücreti ödemek istemez, asansör masrafına katılmak istemez. İşte size en basiti ile hallolmayacak ihtilaf kaynağı. Onun için mesken, mesken olarak kalmalı, işyeri ise işyeri olarak inşa edilen binalarda olmalı.