Kiranın süresi yok

03 Kasım 2012, Cumartesi 05:00
AA

Yazlık sitemizde bir daire sahibi yazlık dairesini gün hesabı ile apart olarak kiraya veriyor. Bunun için izin alması gerekir mi? Buna dair bir yasak var mı? A.A.

Bir gayrimenkul sahibi yasalar çerçevesinde gayrİmenkulünden istifade eder. Bunlar arasında kiraya vermek de vardır. Kira ilişkisinin yasal belli bir sınırı yoktur. Bir yıllık olabileceği gibi günlük de olabilir.
[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile komşuların kira süresine itirazı söz konusu olmaz. Ancak yasaların öngördüğü şekilde bir rahatsızlık, komşuluk hukukuna aykırılık söz konusu olduğu zaman müdahale mümkündür. Buna hep aşırı uçta bir örnek verilir, ben de adete uyup bu aşırı uçtaki örneği vereyim. Diyelim ki bu yer randevu evi olarak çalışmak üzere kiraya veriliyor. Bu yasalara aykırıdır, buna müdahale mümkündür ama dürüstçe ailelere verilen kiralık yerler için yapılabilecek bir şey yoktur. Ancak kira geliri vergiyi de gerektirdiğinden meseleye vergi hukuku açısından bakılabilir ama bu da daire sahibi ile vergi dairesinin arasında bir şey, yani sizin dışınızda.

Kat irtifakı kurulmaz

Bir binanın ortaklığının giderilmesi için dava açıldı. Biz bu binanın elden çıkmasını istemiyoruz. Ancak dairenin iskan izni yok, bu nedenle de kat mülkiyetine geçilmemiş. Hatta kat irtifakı dahi yok, şimdilik ortak mülkiyet. Bize mahkemede kat irtifakı tesisi sureti ile ortaklığın giderilmesi talebinde bulunmamız önerildi. Bu talepte bulunulursa amacımızı gerçekleştirme imkanı olur mu, yoksa bina yine de satılır mı? M.H.

Bir gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılması halinde taraflardan birinin “kat mülkiyeti tesisi sureti ile ortaklığın giderilmesi” talebinde bulunması halinde buna uyulur. Bunun için talep yönünden çoğunluk vs. aranmaz. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu binada kat mülkiyetinin kurulmasının mümkün olması halidir. Sizin bahsettiğiniz binada iskan izni yok. Peki iskan izni yok ama acaba alınabilir mi? Yani bina projesine ve imar mevzuatına uygun mu? Şayet uygun ise iskan izni alınmak kaydı ile kat mülkiyeti tesisi sureti ile ortaklığın giderilmesine karar verilir. Ancak iskan alınamayacak durumda ise kat irtifakı sureti ile ortaklığın giderilmesi diye bir talep olamaz, yoktur. Böyle bir talep mahkemece göz önüne alınmaz ve kat irtifakı tesis olunmaz. Hatta biraz daha ileri gideyim. Siz otaklar bitmiş bir bina için kat irtifakı tesisi talep etseniz bile bu artık kabul görmez. Çünkü kat irtifakı inşa halinde binalarda, kat mülkiyetine geçiş amacı ile kurulur. Bitirilmiş binalarda şartları sağlanırsa kat mülkiyeti kurulur.