Komşular rahatsız edilmez

17 Kasım 2012, Cumartesi 05:00
AA

Binamızda bir kiracı var. Gündüz uyuyorlar ama gece de öyle gürültü yapıyorlar ki bizi uyutmuyorlar. Diğer tüm kat malikleri bunlardan şikayetçi. Bunlardan nasıl kurtuluruz?  M.Ç.

Birlikte yaşamanın kuralları var. Birlikte yaşamak fedakarlığı gerektirir. Bazı özgürlüklerin de kısıtlanması demektir. Çünkü herkesin özgürlüğünün sınırı, bir diğerinin özgürlük sınırında biter. Örneğin birlikte yaşanılan evlerde “Ben müziği yüksek sesli dinlemekten hoşlanırım, sesini de sonuna kadar açarım” diyemezsiniz.

[[HAFTAYA]]
Evet müzik dinlemek sizin özgürlüğünüzdür ama komşunun da evinde sükünet içinde oturma hakkı vardır. “Benim çocuklarım evimde istediği gibi oynar, kimse karışamaz” da diyemezsiniz. Evde çocuklar komşuları rahatsız etmemek kaydı ile dilediği gibi oynar. Ben evimi temiz tutmak için “halıyı camdan silkmeliyim” diyebilirsiniz ama alt komşunun da evinde temiz oturmaya hakkı vardır, sizin kirinizi pisinizi çekme mecburiyeti yoktur. Dolayısı ile evimin içindekine sen karışamazsın denilmiyor.

Rahatsız edici davranış var ise evin içine de karışılıyor. Bunun için iki mevzuat var. Biri kat mülkiyeti mevzuatı. Bunun için mahkemeye başvurulduğunda hakim uygun bulduğu gerekli önlemleri alır. İkincisi kira ilişkisi. Borçlar Kanunu’nun 316’ncı maddesine göre kiralananda oturanlar komşularına gerekli saygıyı göstermek zorundadır. Buna uymayan kiracıya kiralayan ihtarname göndererek rahatsız edici davranışa son verilmesini ister, buna uyulmazsa kiralayan tahliye davası açabilir. Bu maddede bir cümle daha var, diyor ki; “… kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumunda kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.”