Konu endişe verici

05 Eylül 2010, Pazar 05:00
AA

Efendim bir daire satın aldım ama daire zamanında bitirilip teslim edilmedi. Dava açtım, müteahhit, sözleşmenin geçersiz olduğunu düzenleme şeklinde olmadığını söylüyor. Ne demek düzenleme şeklinde? Biz sözleşmeyi yapıp karşılıklı imzaladık. Şimdi bunun sahte olduğunu mu ileri sürüyor? E.Y.

Okuyucumun sorusu çok büyük bir probleme parmak basıyor. Problemin büyük olmasının nedenini biraz sonra açıklayacağım ama önce olayın hukuki cephesini anlatayım. Efendim bir gayrimenkul alırken doğrudan doğruya tapuya gidip resmi senet düzenleyerek almak lazım. Başka türlü gayrimenkul alınmaz-satılmaz. Ancak tapusu hemen verilemeyecek ise örneğin inşası halen sürmekte ise veya ödemesi hemen yapılamıyor ise bu takdirde tapuda hemen devir yapılmıyor olabilir. Bu halde satış vaadi söz konusu olur. Yani satıcı ileriki tarihte bu yeri size satmayı vadediyor olabilir. Bu işlemin de noterde yapılması şarttır. Noterde yapılan bu vaad işlemi şekle bağlıdır ve bu şeklin adı ‘düzenleme şeklinde satış vaadi’dir. Eskiden buna ‘resen satış vaadi’ de denilirdi. Bu tabirin hâlâ kullanım yeri olduğu için yazdım. Dolayısı ile sizin davanızda sözü geçen işlem bu. Peki olayda niye geçmiş? Şunun için geçmiş. Bir satış vaadi noterde düzenleme şeklinde yapılmadı ise bu sözleşme geçersizdir. İşte sizin olayınızda satış vaadi noterde yapılmayıp kendi aranızda yapıldığı için karşı taraf sözleşmenin geçersizliğini ileri sürüyor ve daireyi size vermeyeceğini iddia ediyor. Konu bu, yoksa sahteliği iddia edilmiyor. Peki niye problemin büyük olduğunu söyledim? Şunun için: Adı her gün duyulan büyük büyük kuruluşlar bile bugün düz beyaz kağıda süslü püslü hazırladıkları satış vaadi sözleşmeleri ile yüzlerce daire satıyor. Sonra ihtilaf çıktığında da ortaya geçersiz bir sözleşme çıkıyor. Hatta bir olayda karşılaştım, alıcıya bir satış sözleşmesi değil bir ortaklık sözleşmesi imzalatmışlar. Şimdi olay önemli, çok ama çok sayıda mağdur var. Bu konuda bir şey yapmak lazım ve yapılabilir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması şartından vazgeçmek lazım. Her zaman tekrar edeceğim bir hususu yabana atmamak lazım. Artık her tür ama her tür sözleşmenin bir avukat nezaretinde yapılması ve avukat imzasını taşımayan sözleşmelerin geçersiz addolunması lazım. Ancak ihtilaflar bu yolla ortadan kalkar. Aksi halde vatandaşın parası sokağa atılıyor.