Kâr dağıtıyor mu?

21 Nisan 2011, Perşembe 05:00
AA

Bir müteahhitten taksitle daire aldım. Ancak müteahhit bana tapuyu veremedi çünkü arsa sahibine borçlarını yerine getirmemiş. Sonra benim daire başkasına satıldı. Ben de müteahhidi dava ettim, tazminat davasını kazandım. Ancak kendisinin bir şirketi bulunduğu halde paramı tahsil edemiyorum. Bu şirketten alacağımı nasıl alırım? C.C.

Sizin davanız müteahhidin şahsı aleyhine açılmış. Dolayısı ile alacağınızı müteahhitten alacaksınız. Ortağı olduğu şirket ayrı bir kişilik gibi. Dolayısı ile bu parayı şirketten talep edemeyeceksiniz. Ancak tatbikatta pek uygulanamayan bir husus var. O da şu: Şayet müteahhidin ortağı olduğu şirket kâr dağıtıyor ise ve bu dağıtımdan müteahhide bir pay düşüyor ise işte buna haciz koyabilirsiniz. Ancak bilin ki şirketler de ortakları tarafından yönetildiği için, çoğunlukla kâr dağıtmama yolunu tercih etmektedirler. Ayrıca ortaklarının böyle borçlu olduğu hallerde şirketlerinin de pek malvarlığı bulunmamaktadır. Yani şirketi de sizin paranızı ödeyecek kadar varlıklı sanmayın.

[[HAFTAYA]]

Vekaletname sunmak şart

Kat malikleri toplantısında kat malikinin eşi, vekaletsiz olarak eşi adına toplantıya katılıp kararlara imza atabilir mi?  H.E.

Hayır atamaz. Herkes müstakil işlem yapma ehliyetine sahiptir. Dolayısı ile nasıl ki herhangi biri, hiçbir hukuki neden yokken bir başkası adına imza atamaz, durduk yerde onu temsil edemezse eş de aynı durumdadır. Eşin temsili için de kat malikleri toplantısına ancak vekaletname sunarak katılmak ve kararları imzalamak mümkündür.

Siz doğru olanı yapın

İki kardeş bir arsa aldık, bunun üzerinde bir baraka vardı yıktık. Altı dükkanlı beş katlı bina yaptık. Ancak binanın planı, projesi yok. Biz bunun kat mülkiyetine geçmesini istiyoruz, nasıl yapabiliriz?  B.A.

Benim ülkem böyle ilginç işte. Dünyanın her yerinde önce plan yapılır sonra o plan tatbik edilir. Örneğin önce şehir planı yapılır, sonra altyapı tamamlanır, sonra üzerine planı dahilinde şehir kurulur. Peki bizde? Önce gecekondular yapılır, sonra onlara altyapı götürülür, ondan sonra da plan yapılmaya çalışılır. Binalar da öyle. Önce gecekondu yapılır, sonra elektrik-su-gaz bağlanır, vergileri tahsil edilir, ondan sonra imar affı gelir. Yani bizde her şey ters işler. İşte bu terslik burada da görülüyor, şimdi biz bu işi nasıl düzeltiriz diye bakacağız. Bunun düzelmesi için öncelikle bir proje yapılması lazım. Ancak proje imar planları çerçevesinde yapılacağı için öncelikle yapılmış olan binanın imar planlarına uygun olması şart. Örneğin o bölgede kat yükseklikleri 9 metre ise ve bu bina 15 metre ise bu binaya uygun proje yapıp yasal hale getiremezsiniz. Bu nedenle imar planlarına uygun proje yapılır, sonra bu proje belediye imar müdürlüğünde tasdik görür. Ondan sonra bu bina için iskan izni alınır ve iskan izninden sonra da kat mülkiyetine geçilir. Doğrusu budur, ancak bizim vatandaş bunu çoğunlukla yapmaz, gelecek bir imar affını bekler. Bizde de her türlü seçim yatırımı mübah olduğundan ilk seçim döneminde aleni veya örtülü bir imar affı çıkar, bununla birkaç oy sağlanır ama ülkenin imar durumunun da içinden çıkılmaz hale gelinmesine göz yumulur. Siz imar affını beklemeyin, işinizi yasal yollarla halledin.