Kural 1 yıl ama

06 Aralık 2009, Pazar 05:00
AA

Yöneticinin bir yıl için seçileceği biliniyor ama şimdi iki yıl için seçileceğini duydum hangisi doğru? Biz iki yıl veya daha uzun süre için yönetici seçebilir miyiz? T.L.

Önce şunu açıklayayım. Sizin sorunuz bir anayapı için mi, yoksa toplu yapı için mi? Zira toplu yapılar için Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen maddeler akılları bir hayli karıştırdı. Bir anayapı için soruyorsanız, yönetici bir yıl için seçilir. İki veya daha uzun süreli yönetici seçemezsiniz. Peki toplu yapıda durum farklı mı?
Doğrusu toplu yapılarda yönetici iki yıl için seçilebilir diye açık bir hüküm yok. Ancak kanunun 29’uncu maddesinde diyor ki “Toplu yapılarda ise kurullar en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.”
Peki yönetici kat malikleri kurulunda seçildiğine göre ve kurullar da iki yılda bir toplanabileceğine göre demek ki toplu yapılarda yönetici iki yıl için seçilebilir. Bu husus doğrudan açık yazılmamış ama maddelerin gidişinden bu çıkıyor. Tabii doğrusunu söylemek gerekirse böyle bilmece gibi kanun olmaz. Kanun açık, anlaşılabilir, değişik yorumlara neden olmayacak şekilde yazılmalıdır. Ama son yıllarda çıkan yasalar işte böyle, aradığını bulabilene aşk olsun.

Tazminatı alırsınız Altı senedir bir işyerinde çalışıyorum ve yeni öğrendim ki sigortalı yapılmamışım. Şimdi işten ayrılırsam kıdem tazminatını haketmeyecek miyim? S. Y.

Bir dönem geliyor ki bir grup hep birlikte aynı hareketi yapıyor. Örnek okuyucumun problemi. Bu kaçıncı olay, benzer şikayet. Efendim işyerinin sizi sigortaya bildirmemesi elbette bir problem. Bu tamam ama bu olay sizin kıdem tazminatı almanızı engellemez, siz kıdem tazminatını hakedersiniz. Bu halde davalık olursanız olsa olsa çalışma sürenizi ispatlayamazsınız ama bunun tanıkla ispatı mümkündür.
Peki bu arada sizin sigortadan mahrum kalışınız, mesela emeklilik durumunuz ne olacak? Bunu da halletmeniz lazım. Bunun için de iş akdinizin bitiminden sonra dava açarak çalışmalarınızın sigortalılıktan sayılmasını talep edeceksiniz. Mahkeme kararı ile sigortalılığınızı hüküm altına aldıracaksınız. Böylece emeklilik hakkınızı kaybetmemiş olacaksınız.