Makbuz gerekli

30 Mart 2015, Pazartesi 05:00
AA

Bir ev almıştık, 100 bin TL borcumuz kalmıştı. Bu parayı değişik tarihlerde alacaklıya PTT aracılığı ile gönderdik ama makbuzlarını saklamadık. Şimdi bizim aleyhimize icra takibi başlattılar, biz de itiraz ettik. Şimdi ödediğimiz borcun ispatı için makbuzları temin bakımından süremiz nedir?  F.Ş.

Bir borç ödenir de makbuzu hiç saklanmaz mı? Bir borca ait ödemelerin makbuzlarının 10 yıl saklanması lazım. Bir borcun ödendiği başka şekilde ispatlanmaz, mutlaka yazılı makbuz lazım. Bu birincisi. İkincisi; bir makbuz alındığında bu makbuzda ödenen meblağın ve hangi borç için ödendiğinin yazılması şarttır. Tek başına bir rakam yazılı olması bile bazen yeterli olmaz.

[[HAFTAYA]]

Parasal işlerde çok dikkatli olmak lazım. Borcun ödendiği tanıkla dahi ispatlanamaz. Dolayısı ile sizin ihmaliniz çok büyük bir ihmal. Geleyim icra takibine. Aleyhinize yapılan takip bir ilamsız takiptir. Siz de takibe itiraz etmişsiniz. Bu hali ile takip durmuştur. Zira ilamsız takiplerde yedi gün içinde itiraz olunduğunda takip durur. Yani sizin aleyhinize yapılan takip bugün durmuştur. Bu durumda hareket alacaklıdan gelmelidir. Hareket itirazın kaldırılması veya iptali talebi ile dava açmaktır. İşte size makbuz bu davada lazım. Şayet PTT’den makbuz örneklerini temin edebiliyorsanız bu makbuzlar size bu davalar sırasında mutlaka lazım olacaktır. Aksi halde açılacak davayı kaybetmek gibi bir riskle karşı karşıyasınız.