Malik misiniz?

27 Mart 2015, Cuma 05:00
AA

 Babamız gayrimenkullerini biz kardeşler arasında dağıttı, tapularını verdi. Bana da bir daire ile bir dükkan düştü. Ancak dükkanı babam beş yıllığına kiraya verdi, kiraları da kendisi alıyor. Bu konu aramızda konuşulduğunda verdiğini geri almakla tehdit ediyor. Bu durumda benim dükkan üzerindeki haklardım nelerdir? Ben bu dükkanı istesem de satamazmışım, bu doğru mudur? C.B.

Ne babalar var. Bir daire bir de dükkan vermiş ne güzel. Keşke bütün babalar bunu yapabilse, öyle değil mi? Ancak siz de madem ki malın sahibisiniz gelirinden de yararlanmak istersiniz tabii ki. Ancak; bizde ‘tapusunu aldım’ deyince sanki memlekette bir tek tapu var, bununla her şey yapılır gibi bir izlenim vardır, bu yanlıştır. Bizim sistemde çeşit çeşit tapu var. Sizin elinizdeki tapunun ne olduğunu görmeden size net bir yanıt verilmez. Sizinle ilgili olabileceğini düşündüğüm iki örnek vereyim.

[[HAFTAYA]]

Aslında çeşit çok ama diğerleri sizi ilgilendirmeyeceği için onlara değinmeyeceğim. Babanız size “İstesen de satamazsın” dediğine göre sanki size bu yerlerin intifa hakkını vermiş gibi bir anlam çıkardım. Bir gayrimenkulün hukuki varlığı ikiye bölünebilir. Bunlardan biri intifa hakkıdır, diğeri çıplak mülkiyetidir. Yani babanız size tapu verirken bu dükkanın intifa hakkını vermiş olabilir ki bu halde siz sadece yararlanma hakkına sahip olursunuz, malik babanızdır. İkinci ihtimal babanız size kuru mülkiyeti vermiş, kendisi intifa hakkını almış olabilir ki bu halde de ölene kadar yararlanma hakkı babanızındır. Kuru mülkiyet sahibi bir müşteri bulursa garyımenkulün kuru mülkiyetini satabilir ama böyle bir gayrimenkulü de hiç kimse almaz. Bunlardan hangisi olduğunu ancak tapu senedinizin incelenmesi sonucu bilinebilir. Babanızın ifadesinden sizinkinin bunlardan biri olduğu izlenimini edindim. Kiralamaya gelince. Bir gayrimenkulü kiraya vermek için mutlaka maliki olmak gerekmez. Malik olmayanlar da kiraya verebilir. Bu durumda kiraya veren sıfatı ayrı, malik sıfatı ayrıdır. Kira ilişkisi geçerlidir, kiraya veren kiralayan sıfatını kullanarak yasal işlemler yapabilir. Kiralama konusunda neler yapılabileceğinin yanıtı ise yukarıdaki mülkiyet durumuna bağlıdır.