Mantık dışı ama!

11 Aralık 2009, Cuma 05:00
AA

Bizim apartmanda yönetici bizim parsele ait olmayan bir alanda yapılmış spor tesisleri için ortak gider topluyor. Ödemeyince de icraya vermekle tehdit ediyor. Bu tehdit suç değil mi? Bize ait olmayan bir yere para vermek zorunda mıyım? O.P.

Önce net olan cevabı vereyim. Bir kimse aleyhine kanuni hakların kullanılacağı sözü tehdit değildir. Herkes yasalar çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Yine ihtilaf halinde yasaları uygulayacak olan adli mercilere başvurmak bir insanı zarara uğratmak anlamına gelmez. Yani tehdit değildir tam aksine medeni bir davranıştır. Şimdi ikinci bölüm. Malik olunan parsel içindeki ortak alanlar konusunda tereddüt yok, kullansak da kullanmasak da ortak gidere katılacağız. Ancak bizim parselimiz dışında ise ne olacak? Bugüne kadar, parselimiz dışında ortak gider payı alınamazdı. Ancak 2007’de yapılan değişiklikle tereddüt konusu bir hüküm kondu. Diyor ki: “Kat malikleri, ortak alan kapsamındaki yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısı ile bunlardan faydalanmaya ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek sureti ile toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.” Gördüğünüz gibi toplu yapılarda iş karışık. Size ait olmayan yerlerin parasını ödeyeceksiniz. Mantık dışı, hata, yanlış ama öyle.

Genel bir çözüm yok

Dört yıl önce çalıştığım işyerinde kimliğim çalındı. Bununla bazı bankalara borçlanmışım. Bu durumdan kurtulmam için ne yapmalıyım? S.K.

Doğrusu ne yapmanız gerektiği konusunda biraz gecikmişsiniz, mesela dört yıl kadar. Şimdi karşınıza birtakım problemler çıkıyor. Parantez içinde söyleyeyim, bu problem yalnız sizin başınızda değil, hüviyetini kaybeden pek çok kişinin başında. Dolayısı ile ne gibi bir problemle karşılaşacağınız da tam olarak bilinmez. Bir kısmının adına şirket kurulmuş, adına çek koçanı alınmış alabildiğine borçlandırılmış, bir kısmının kredi kartı dağları aşmış. Bu halde karşınıza çıkacak meseleye göre ayrı ayrı çözüm getireceksiniz. Örneğin eski kredi kartı borcu için sliplerdeki imzanın size ait olmadığı iddiası ile menfi tespit davası açmanız mümkün. Yeni çipli kartlardaki borçlanma biraz zor ama böyle bir borçlanma varsa bile aksini ispat zor. Çünkü şifre kullanıldı. Dolayısı ile genel bir kurtuluş yok. Karşınıza çıkacak olayların özelliğine göre davranacaksınız.

Hakkınız baki

Bir işyerinde çalışmakta iken yeni evlendim. Eşim başka şehirde çalışıyor. Evlilikten dolayı sözleşmemi feshedersem tazminat hakkım var mı? S. H.

Evet. İş Kanunu’na tabi işlerde yasa gereği kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Görüldüğü gibi bu hak kadınlara tanınmış bir haktır. Sizin bana yazdığınız tarih itibariyle baktığımda bir yıl dolmamış olduğuna göre işten kendi isteğinizle ayrılmanız halinde kıdem tazminatını hakedeceksiniz