Meseleniz neredeyse çözülmüş

25 Kasım 2009, Çarşamba 05:00
AA

Babamla amcam bir arsa aldılar ve ortak inşaat yapacaklardı. Bu esnada diğer amcam öldü. İnşaatı müteahhit olan amcam yaptı ancak inşaat sırasında yeni imar uygulaması yürürlüğe kondu ve bizim bina birbuçuk metre geriye çekildi. Ancak bu sırada da komşu parsele girilmiş. Bu işgal için arsa sahibine para ödendi ve bu sırada binaya üçte bir oranında ortak olan amcam da öldü. Babam evden gelen gelirin üçte birini eşine ödüyor. Kendisine para ödediğimiz arka parselin sahibi bizim binanın camlarının onların parseline baktığı gerekçesi ile pencereleri kapattırdı ama sonra yapılan ölçümde bizim bu yerde bir metre yetmiş santim arsamızın olduğu görüldü. Bu durumda yengemizin ölümü halinde babam mirasçılarına ödeme yapmak zorunda kalır mı? Arka parsele bakan pencereleri açma hakkımız doğar mı? T.K.

Binanızın arka parsele taşma sorunu görüyorum ki hallolmuş. Yani binanızın komşu parsele taşması yok. Bu durumda komşu parsele taşma nedeni ile ödediğiniz parayı da faizi ile birlikte talep hakkınız doğacak. Bu bir. İkincisi yengenizin ölümü halinde ona ait üçte bir hisse mirasçılarına geçecek. Dolayısı ile yengeye ödenen para ölümü tarihinden itibaren mirasçılarına ödenecek. Ancak mirasçılar elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde malik) olacakları ve tek tek ellerine ödeme yapmak hukuken güç olacağı için belki müşterek bir hesaba yatırmak için mahkemeden karar almanız gerekebilir. Arka pencerelere gelince. Şayet pencerelerin kapatılması mahkeme kararı ile olmuşsa açılması için de mahkemeden karar almanız gerekecek. Ancak neticeten mademki arkada iki metreye yakın arsanız var pencerelerin de açılması gerekecek kanaatindeyim.

İsteğe bağlı

Yürürlükteki kanuna göre kat mülkiyeti kurulması mecburi mi? Süresi nedir? S.E.

Hayır mecburi değil, isteğe bağlı. Dolayısı ile de süre diye bir şey söz konusu değil. Yani bir apartman yapıldığında bunu mutlaka kat mülkiyetine geçirmek zorunluluğu yoktur. Ancak kat mülkiyetine geçilmediğinde katların tek tek tapusu olmaz. Herhangi bir daireyi tek başına satamazsınız. Dışarıdan birine bir yer satma ihtiyacı doğarsa ya binanın tamamına ortak alacaksınız veya satmayı aklınızdan çıkaracaksınız. Yani kat mülkiyeti bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ancak kat mülkiyeti tesis edildiğinde bağımsız bölümlerin müstakil tapusu olabilir ve dilediğiniz bağımsız bölümü ancak kat mülkiyeti tesisi sureti ile satabilirsiniz. Binayı tek başınıza kullanacaksanız böylece kullanın derim. Ama bir yerleri bir gün satacaksanız eliniz mahkum kat mülkiyeti kurun.