Nasıl bir tapunuz var?

16 Kasım 2010, Salı 05:00
AA

Bir çatı dairem var tarla hisseli tapusu var. Benim dairem kaçakmış ve çatım akıyor ancak yönetici kaçak olduğu için çatıyı yaptırmayacaklarını söyledi. Bu doğru mudur?  T.D.

Bu tür sorular sorulduğunda ben de bir başka soru soruyorum. Biz nasıl yönetilmişiz, yönetici adı altındaki insanlar ne yapmış? Memleketin her yeri kaçak yapı, gecekondu dolu. Peki bunlar yapılırken yönetim ve denetim kadrosu ne yapmış? Biz bunları nasıl seçmişiz? Verdiğimiz vergilerle nasıl beslemişiz? Etrafıma bakıyorum her yer kaçak, her şey yasa dışı. Bazen diyorum ki başımızda yönetici adı altındaki kadro olmasaydı ortam daha farklı olmazdı. Sizin çatı katına gelince. Elinizde tapu var ama tarla tapusu.

[[HAFTAYA]]

Anlayamadığım husus şu. Planlı alanlarda araziye arsa denilir, plansız alanlarda tarla denilir. Planlı bir alanda yapılmış olduğunu anladığım binanızda arsa tapusu olması lazım. Arsa tapusu gibi görünen tapular ise çoğunlukla kat irtifak tapusudur. Çünkü kat irtifak tapusunda cinsi hanesinde arsa yazar. Şimdi bütün bunların sonucu tavsiyem, tapunuzu bir bilene gösterin, önce mülkiyet konusunu halledin çatı onarımını öyle planlayın. Ancak büyük çapta karşınıza çıkacak çözüm ortak masraflardan karşılanacağı yönünde olacaktır.

Elbette risk var

İşyeri kiracım kiralarını ödemiyordu, avukata verdim, ihtarnameler, takipler, harç, vekalet ücreti ancak kiracıya tebligat yapılamıyormuş. Ben işyerini buldum ama orada da tebligat yapılamamış. Neticeten yapılsa bile ben biliyorum işyerinde para eder bir malı yok. Bu durumda ne yapılır?  S.D.

Borçlunun takibinde tebligat meskenine yapılabileceği gibi işyerine de yapılır. Bunlarda başarılı olunmazsa tebligatın özel kanunu var, buna göre tebligat yapılır. Vakit almaz mı? Alır elbet ama başka çaresi yok. Ancak asıl gecikmeler icra takibi veya tahliye davası sırasında yaşanıyor. Böyle bir dava en az bir yıl sürer. Bu sürede kiracı yine kira ödemezse, benim söyleyeceğim malvarlığına haciz konulmasıdır ama malvarlığı yoksa yani cebinde para yoksa yine çaresizsiniz. Yani sorunuzun sonunda diyorsunuz ya “Bu durumda ne yapılır?” işte yanıt. Adamın cebinde parası yoksa hiçbir şey yapılamaz. İşte bunun için hiç olmazsa kiracıdan kefil alın diyoruz. Neticede bu da bir teminattır. Ancak kefil alındığında kefilin kefaletinin sözleşme süresince uzamasının tertibatını almak lazım. Bunun izahı biraz uzun, bunu bir başka yazımda anlatırım.

Hangi ihtimal gerçekleşecek

Boşanmış, çocuksuz bir kadınım. Bir miktar malvarlığım var ve evlensem dahi (ki çocuk düşünmüyorum) malvarlığımın kardeşimin kızına yani yeğenime kalmasını istiyorum. Bunun için vasiyetname yapabilir miyim? Vasiyetname geçerli midir? Bu çocuğun ana babası sağ, onu evlat edinebilir miyim?  G.P.

Şimdi okuyucuma hangi ihtimale göre yanıt vereyim bilemiyorum. Konuyu açınca neden sıkıntıda olduğumu anlayacaksınız. Bu hanım hiç evlenmezse ve bu durumda vefat ederse (ana-babasının da hayatta olmadığını kabul ediyorum), yapacağı vasiyetname ile yeğenine miras bırakabilir. Ancak evlenir de bu hali ile vefat ederse eşinin miras payı vardır ve eşinin mirasçılığını bertaraf edemez. Bu halde eşi mirasın dörtte birine sahip olur. Yukarıda vasiyetnameden söz etti, okuyucum da vasiyetnameyi sormuş. Vasiyetname tabiî ki geçerlidir. Tavsiye edilen vasiyetnamenin noterde yapılmasıdır. Peki ana babası hayatta olan yeğen evlat edinilebilir mi? Evet edinilebilir. Ancak bazı şartları var. Yeğen reşit değil ise şartları farklı, reşit ise şartlar farklıdır. Bunlarda önemli olan küçüğün evlat edinilmesinde bir yıl müddetle bakıp eğitmiş olma şartı, büyüklerin evlat edinmesinde beş yıl müddetle bakıp eğitmiş olma şartıdır. (Bakmış olma şartını bir nebze anlıyorum da eğitmiş olma şartını henüz ben de çözemedim.) Bu şartlar tamam olup da evlat edinirseniz ve evlenmeden vefat ederseniz tüm malvarlığınız bu çocuğa yani yeğeninize kalır. Şimdi yukarıda ihtimaller var deyişimin sebebi anlaşılmıştır değil mi?