Olaya müdahil olmalısınız

17 Ağustos 2014, Pazar 05:00
AA

2011 yılında bir tarla satın aldım. Emlakçı aracılığı ile eşinin vekaleti ile tapu sahibinin eşinden aldım. 2013 yılında ise bu yerime tedbir konulduğunu öğrendim. Tedbiri koyan aile mahkemesi. Nedenini araştırdım, meğerse taraflar boşanmak üzere dava açmış, bu satış da eşlerden birinin mal kaçırma amacı olduğu iddia olunmuş bunun için tedbir konulmuş. Ancak mahkemenin ne yer mahkemesi olduğunu da öğrenemedim. Ben bu yeri alırken malikine tapuda emlakçı yanında bedelini de ödemiştim. Bu davada sonuç ne olur? ? Ö.K.

[[HAFTAYA]]

Davanın sonucunda ne olur? Bunu söyleyemem ama sizin gayrimenkulünüze tedbir konulması hukuk mantığı ile bağdaşmaz. Genel kural olarak, tapuda tescilli bulunan gayrimenkulün maliki, kütükte adı görülen kişidir. Öyle her boşananın satmış bulunduğu gayrimenkule tedbir konulacak olursa hiç kimsenin yaptığı alışverişin garantisi olmaz. Oysa gayrimenkul malikinin garantisi tapu kaydıdır. Hukukta bir kural vardır, resmi belgelerin aksi ancak kendi gücünde bir belge ile ispatlanabilir. Yani tapu kaydı gibi kuvvetli bir kayıt karşısında örneğin tanık yeterli olmaz. Yani siz bu yerin malikisiniz ve bu yerin mal kaçırma amacına yönelik satış yapıldığı yani olayın içinde muvazaa olduğu çok zor ispatlanır bir iddiadır.

Ancak; kafama takılan bir husus da yok değil. Sorunuz içinde yukarıda dikkat çektiğim bir cümle var. “Eşinin vekaleti ile tapu sahibinin eşinden” bu yeri satın almışsınız. Bu ifadeyi yanlış çözmedi isem, mesela malik erkekmiş, eşi hanıma vekalet vermiş, eşi de vekaleten size satış yapmış. Ama şimdi eşlerden biri bunun muvazaa olduğunu iddia ediyor. Yani satan vekalet vermiş git sat demiş, öteki de sizi yanına katmış satış yapıp parayı almış şimdi biri bu işin mal kaçırmaya yönelik olduğunu iddia ediyor. Şayet doğru anladıysam olay daha da kural dışına çıkıyor. İşiniz önemli, bu olayın mahkemesini bulmanız ve müdahil olmanız şart. Mahkemeyi bulmak kolay, tapu dairesinden hangi mahkemenin tedbir koyduğunu öğrenin ve olaya müdahil olun, bir kazaya kurban gitmeyin.