Özel güvenlikçiler

06 Şubat 2010, Cumartesi 05:00
AA

Son günlerde polisin olaylara müdahale ederken cop veya biber gazı kullandığına sıkça tanık oluyoruz. Şimdi bunlara bir de özel güvenlikçiler eklendi. Örneğin televizyon haberlerinde gördüm. Kameramanlara saldırıp ellerindeki telsizlerle dövdüler. Onlara bu hak tanınmış mıdır? T.T.

Öncelikle şunu hatırlatayım. Polisin vatandaşı dövme diye bir hakkı yok ki özel güvenlikçinin olsun. Bu konu bir zamanlar çok tartışıldı. AB standartları çerçevesinde polisin vatandaşa karşı davranışı yasal sınıra çekildi ama hissedilen o ki AB standartlarını terk etme sınırına geldiğimizden şiddet sahnelerini yine görmeye başladık. Özel güvenlikçiler ise çok sınırlı yetkilerle hareket edebilirler. Onlara ait 5188 sayılı bir yasa var. Onlar ancak korumakla görevli oldukları alanlara giren ve çıkanları denetler, üst arayabilir, özetle acil durumlarda suça vakıf olduklarında derhal zabıtaya teslim etmek şartı ile yakalama yapabilirler. Hatta resmi zabıta varken olaylara müdahale etmelerine dahi izin verilmemelidir. Bunun dışında fiili müdahale, adam dövme gibi bir görevleri zaten olamaz. 5188 sayılı yasada ancak zilyetliği müdahale, hırsızlık gibi sınırlı vakalarda yetkili bulundukları alanda müdahaleye izin verilmiştir ki bunlar sizin sorunuzu kapsamamaktadır. Dövme ve müessir fiil gibi vakalarda aynen vatandaş gibi suç işledikleri kabul olunur ve cezalandırılmaları gerekmektedir. Ancak vatandaşımız üniformalı gördüğü kimseleri resmi devlet görevlisi, örneğin polis gibi gördüğünden galiba şimdilik sessiz kalmaktadır ama özel güvenlikçilerin yetkileri son derece sınırlıdır.

Kira ödemeyeceksiniz

Bir apartmanda bir dairede oturuyorum. Apartman 12 daire ve ben apartmanın temizlik , çöp toplama işlerini yapıyorum. Bunun karşılığı 250 lira alıyorum 130 lira kira ödüyorum. Ben neyim. Kapıcı mıyım değil miyim? Kira ödemek zorunda mıyım? A.B.

Çalışmanızın tamamını bu apartmana hasrettiğinize, apartmanın temizlik, servis gibi işlerini yaptığınıza göre siz kapıcısınız. Kapıcıların durumu İş Kanunu’nun 110’uncu maddesinde kısmen belirlenmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmelikle durumlarının düzenleneceğini hüküm altına almıştır. Bu yönetmelik 2004 yılında yayınlanmış olup şöyle bir hüküm vardır. “Kapıcıya, görevi nedeni ile verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.” Demek ki kira ödemek zorunda değilsiniz.