Özürlerimle!

08 Nisan 2011, Cuma 05:00
AA

Eşimden anlaşarak boşandık. Eşim adına ve evlendikten sonra alınmış bir daire var. Hakim boşanmadan sonra dahi olsa daire satıldığında paranın yarısının bana verileceğini hüküm altına aldı. İyi ama eşim daireyi satmıyor. Bu durumda ben de para alamıyorum. Ne yapacağım?  Y.B.

Bugün okuyucuma yanıt verirken bir hususu ilk defa açıklama ihtiyacı duyacağım. Benim verebileceğim yanıtlar yasalar çerçevesinde olmaktadır. Artık biliyorsunuz. Örneğin bana “Alacaklı olduğum parayı alamıyorum, borçluyu dövsem olur mu” diye sorsanız ben buna yanıt verir miyim? Çünkü konu kanun dışı. Tahsilat işi böyle başlarsa sonu da kanun dışı gelir ve iş tahsilatla bitmez cezaevinde biter. Yani yanlış başlayan işler yanlış biter. Sizin olayınız buna benzer değil elbet, ben olayı açıklamak için mubalağalı bir örnek verdim.

[[HAFTAYA]]

Ancak bu mubalağalı örneği olayınızla bağdaştırırsam şöyle bir sonuç çıkacak. bizim yasamız 2002’den itibaren edinilmiş mallara katılma rejimine geçti. Yani okuyucumun olayında, daire sahibi eşin, diğer eşe para borcu olduğu hükmünü getirdi. Bu para borcu boşanma ile ödenmeli. Böyle bir karar verildiğinde daire sahibi eş hakim kararı ile diğer eşe daire bedelinin yarısını ödeyecek. Parayı nereden bulursa bulsun. Dolayısı ile ortada ilama bağlı bir borç olacak ve icra marifeti ile tahsil edilecek. Yani yasal prosedürün işletilme imkanı söz konusu olacak. Peki bunun dışında bir yol, yani olaydaki hakim kararı, bir gün satıldığında paranın yarısını verme kararı, uygulanabilir mi? Uygulanamaz. peki Medeni Kanun’un sistemine uygun mu? Hayır uygun değil. Peki hem sisteme uygun olmayan hem uygulanamaz olan kararın sonucuna nasıl ulaşılacağını yanıtlamak mümkün mü? Elbette değil, çünkü karar izlenebilir ve uygulanabilir olmaktan uzak. Bu halde daire sahibi eş ölene kadar daireyi satmazsa, öteki eş ne yapacak, bunun yanıtı var mı? Yok. O halde yasalar çerçevesinde benim de yanıt verme imkanım yok. Özürlerimle!

İş size kaldı

Amcamın çektiği krediye babam kefil olmuştu, amcam krediyi ödeyemedi babam borçtan sorumlu olmuşken vefat etti. Ancak onun ölümünden sonra gayrımenkulüne haciz geldi. Babamın ölümü ile sorumluluğu bitmez mi? M.S.

Önce bir tavsiye, büyüklerimiz ne demiş “paran çoksa kefil ol” kefil olacak kişi, bilsin ki borcu karşılayacak para cebinde yoksa sonu kötü olur. Sizinki de öyle. Babanız amcanızın borcunu ödeyecekti. Anlaşıldığı kadarı ile babanız hakkında hayatta iken hukuki işlem başlatılmış. Biliyorsunuz ki ölen kimsenin varlığı aktifi ve pasifi ile mirasçılarına geçer. Yani mevcut mallar ile alacaklar mirasçılara geçtiği gibi borçlar da mirasçılara geçer. Bu durumda babanızın kefaletten kaynaklan borcu da size geçmiş. Üstelik mirasçılar, ölenin borçlarından kendi malvarlıkları ile sorumludur, borç sadece miras olarak kalan mallarla sınırlı değildir. Neticeten siz babanızın borcundan sorumlusunuz. Babanızın ölümü ile onun kefaleti son bulur ama borçlu olarak takibe uğradığı için artık bunu siz halledeceksiniz.