Problem tek değil

07 Nisan 2011, Perşembe 05:00
AA

Bir firmada çalışıyorum ama çalışmalarım günde sekiz saati geçiyor. Bazen 15 saat çalıştığım oluyor. Bazen de bu firmadan bir başka firmaya geçiriliyorum, bana sözlü olarak hakkın saklı diyorlar. Ben şimdi kendi isteğimle ayrılsam kanuni haklarımı alır mıyım?  N.S.

Okuyucumun kısacık mektubunda birden çok problem var. Birincisi fazla mesai. Bu kadar fazla mesai için artık fazlanın da fazlası demek lazım. Bir günde 15 saat çalışılmaz. Buradan hakettiği fazla mesai bedelleri söz konusu, bu bir. İkincisi bir firmadan diğerine geçiyormuş. Bu konularda sözlü olarak hakkın saklı demek yetmez. Zira bir firmadan diğerine geçildiğinde önceki işyerinden kendi isteği ile ayrılmış muamelesi görür.

[[HAFTAYA]]

Bu durumda da kıdem tazminatı hakedilmez. Bu gibi ayrılmalarda asıl yekün tutan kıdem tazminatıdır. Yani sözlü olarak “senin hakların saklı” lafı bir aldatmaca dahi olabilir. Şimdi işyerinden kendi isteğiniz ile ayrılırsanız da, haklı bir ayrılma nedeni ileri sürülmediği sürece kıdem tazminatı hakedilmez, şayet ihbar süresi içinde çalışılmazsa bir de karşı tarafa ihbar süresi kadar tazminat ödenir. Bunları işi düşünüp, bir bilene danıştıktan sonra nihai kararınızı vermenizi öneririm.

Baştan karışık

Babamın tek erkek çocuğu olduğum için ölümüne kadar onlarla yaşadım. İki katlı tapulu bir evi vardı, bunun üzerine kendi imkanlarımla bir kat daha yaptım, şimdi kardeşlerimle ihtilafa düştük, burumumuz ne olur?  H.

Probleminiz gerçekten tam bir problem, ilk nedenini hemen söyleyeyim. Mektubunuzda “Ben babamın tek erkek çocuğuyum” diyorsunuz ama imza hanesinde bir hanım ismi var, hangisi doğru? Sonra aslolan miras bırakanın hayatta iken sahip olduğu her şeyin ölümü ile mirasçılarına kalmasıdır. Bahsettiğiniz ev tapulu bir ev olmakla ve tapusu babanız adına olmakla, ölümünde de aslolan bu evin mirasçılar arasında paylaşılmasıdır. Doğrusu işiniz zor. Çünkü binada kat mülkiyeti yok, yani böylece katları da birbirinden ayırmak mümkün değil. Yani kat mülkiyeti olsaydı üçüncü katın tapusunu adınıza alır bu işi bitirirdiniz ancak ihtilafı bir şekilde sulhen halletmenizi tavsiye edeceğim.