Rapor alın

15 Ekim 2010, Cuma 05:00
AA

Bir devlet kurumu olan hastanede göz ameliyatı oldum. Bir defa değil tam dört defa ve sonuçta bir gözümü kaybettim. Sonra gittiğim özel hastaneler göz kaybımın doktor hatası olduğunu söylediler. Bunun sonucunda dava açmak istiyorum. Bu mümkün mü? Nerede açacağım?  E.Y.

Bir insanın gözünün kaybına neden olmak elbette tazminatı gerektirir. Bunlardan biri maddi tazminattır, ikincisi manevi tazminattır. Maddi tazminat, bu ameliyatlar ve tedavi için yapılan masraflar olup manevi tazminat da duyulan üzüntünün telafisi için talep edilecek bir miktar paradır. İnsan haklarına saygılı bir ülkede olsanız bu manevi tazminat sizin sosyal ve iktisadi durumunuzu ihya edecek seviyede olur.

[[HAFTAYA]]

Bizde ise tazminat talep edeni yani sizi zenginleştirmeyecek, ödeyeni de fukaralaştırmayacak bir bedeldir ki ancak idare eder. Bu hatayı yapan kamu kurumu ise açacağınız dava idare mahkemesinde tam yargı davası denilen idareden talep edilecek tazminatı içeren bir davadır. Özel hastaneler içinse adliye mahkemeleridir. Ancak önemle hatırlatayım ki elinizde doktor veya hastane kusuru olduğunu gösteren belge bulunmalı, kusuru böyle belgelemelisiniz. Ayrıca kusuru ile sizin gözünüzün görme kabiliyetine kaybettiren doktor için bir de ceza davası söz konusu olabilir.

Arsa payı önemli

Dört bloklu bir sitede bodrum daire sahibiyim. Binalara mantolama yapılacakmış, her daireden 4170 TL isteniyor. Benden de bu para isteniyor ve senet vermem talep ediliyor. Oysa benim altım garaj yani soğuğa en çok ben maruz kalıyorum ama altım izole edilmiyor. Sonra benim dairem diğer dairelerin dörtte biri değerinde. Benden de eşit para isteniyor. Bu adil mi? S.K.

Hayır elbette adil değil, bir kere ben mantolamayı ortak mahallere proje dışı müdahale olarak kabul ettiğim için beşte dört oyla değil tam iştirakle yapılabileceği kanaatindeyim. Kanundaki beşte dört nisabı proje değişikliği gerektirmeyen hususlar için olabilir. Ancak proje değişikliği gerektiren olaylar ayni hakla yani mülkiyet hakkı ile ilgili olduğu için beşte bir malikin oyunu yok sayamazsınız. Dolayısı ile bu şekilde alınan kararla yapılan iş mülkiyet hakkına müdahaledir, yasaların tümüne aykırıdır. Sonra da, ortak mahallerde yapılacak tadilat masrafı arsa payı oranında ödenir. Eşit ödenmez. Sizin daireniz bodrum kat ise elbette arsa payı düşüktür. Ben buna ezbere dörtte bir değerde diyemem ama diğer dairelerin arsa payına ve sizin dairenizin arsa payına bakıp karşılaştırma yapın derim. Bu parayı ödemezseniz ne olur, belki davalık olursunuz ama bu davada derdinizi hakime anlatabilirsiniz. Bana göre alınan karar yok hükmündedir. (Hatırlatayım bazı mahkemeler yok hükmünde saymıyor. Ancak ben görüşümde ısrarlıyım.) Ancak tabii ki mahkeme karar verecek. Siz ona göre davranın ve yok hükmünde saymasa bile size en azından arsa payı oranında ödeme konusunda imkan tanıyabilir.