Sakın boşanmayın

06 Ekim 2009, Salı 05:00
AA

Babamdan miras kalacak dükkanı annem üzerine almış. Sonra ben ağabeyimin sahibi olduğu dükkanı satın aldım. Ancak problem burada değil problem eşimin ticari hayatı ile ilgili. İşleri kötü gidiyor muhtemelen icralık olacak. Benim bu malvarlığım risk altında mı? Mirasa haciz konmaz deniliyor doğru mu? Eşimden boşansam çözüm olur mu?Y. A.

Sizin eşinizin durumu eşinizi ilgilendirir. Yani onun hakkında bir takip yapılacak ve haciz tatbik edilecek ise bu eşinizin malvarlığı hakkında uygulanacaktır. Eşinizin borcundan dolayı sizin malvarlığınıza haciz tatbik edilmez. Miras olarak kalan mala haciz tatbik edilmez diye bir kural yok. Miras olarak kalan eşya borçluya kaldı ise elbette haczedilebilir. Bütün bunların yanında eşinizden boşanmayı düşünüyorsunuz! Hayır, sadece bu nedenle boşanmayı düşünüyorsanız boşanmayın, böyle bir çözüme gerek yoktur.

İKİ YOL VAR
Biz 150 kişi sayaç okuma işinde çalışıyorken şirket ihaleyi kaybetmiş, işi elden gitmiş. Bizim işimize son verecek. Ama bizden okumada kullandığımız makineler için 5000 liralık teminat senedi alınmıştı. Şimdi bunu talep ediyoruz, “Alacağımız yoktur diye ibra etmezseniz senedinizi vermeyiz” diyorlar. Bu senetleri almak için ne yapabiliriz? ? A.V.

Bir insanın elinde bulunan herhangi bir maddeyi zorla elinden almak mümkün değildir. Bunun için yasal yollar uygulanır. Bir bonoyu elinde bulunduran kişi bunu haksız olarak bulunduruyorsa yapılacak şey bunun geçersizliğini hüküm altına aldırmaktır. Bu konularda sık sık tekrar ettiğim tedbir, menfi tespit davası açmaktır.
Bu yasal yola başvurmaktır ve en tabii hakkınızdır. Ancak bu senetler, öyle anlıyorum ki epey zaman önce verilmiş. Bonolar nedeni ile keşidesine başvuruda bulunmak süreye tabi, bu süre üç yıldır. Sizin olayınızda üç yıl geçti ise zaten sizin aleyhinize bu bonolar nedeni ile özel icra takibine başvurulamaz. Bu da sizin için bir teminattır.

ORTAK SORUMLU DEĞİL

Şirketin SSK ve maliye borçları şirket tarafından karşılanmazsa ortaklar tarafından karşılanmak zorunda kalınır mı? Ortağın eşinin malvarlığı yönünden bir risk var mı? Eski ortakların sorumluluk durumu nedir?

Okuyucumun sorusu uzun olduğu için hepsini almadım. Ama şimdi vereceğim kısa yanıtın içinde hepsinin cevabı var. Bir şirketin maliyeye ve SSK’ya olan borcu şirketten tahsil edilmezse YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARDAN tahsil edilir. Ancak okuyucumun sorusu “Ortaklardan alınır mı?” Hayır ortaklardan alınmaz.
Dikkat ederseniz kimden alınacağının yanıtını bu yüzden büyük harflerle yazdım. Ortaklardan alınamayacağı yanıtını verdikten sonra artık eşinin malvarlığı veya çocuğunun malvarlığı elbette ki söz konusu olmaz. Yani şirketin yönetim kadrosunda olanlar için evet, problem var, şahsi malvarlıklarına el konulabilir. Ancak eşlerinin malvarlığı söz konusu olmaz.