Şartlar geçersiz

21 Aralık 2009, Pazartesi 05:00
AA

Meselem şu 3G. Bana telefonumun çektiği her yerde çeker vaadi ile internet paketi sattılar. Ancak evimde telefon çektiği halde internet çekmiyor. Bana birtakım sözleşmeler imzalatmışlardı şimdi iki yıl geçmeden feshetmiyorlarmış. Ben bunu feshettirebilir miyim? Ş.K.

Önce hatırlatayım. Böyle bir maddeyi satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Ayrıca: Eğer sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeni ile tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir. Yani aynen sizin anlattığınız gibi, yukarıda anlattıklarım olayınıza tam uyuyor. O halde evet tüketici mahkemesine başvurabilir, şartların geçersizliğinin tespitini isteyebilirsiniz.

Kimin teslim aldığı anlaşılır

Lise diplomamı askerlik şubesine ibraz etmem gerekiyordu. Çalıştığım işyeri de beni sigortasız çalıştırıyor ve beni işten çıkarmak için fırsat arıyordu. Neticede beni işten çıkardı. Bu arada benim diplomam da postayla gönderildi ama işyerime gönderildi, benim elime geçmedi. İşyerim de gelmediğini söylüyor. Şimdi ben çok müşküldeyim. Postayı alıp atmış olabilirler mi? Ne yapmamı tavsiye edersiniz? S.E. Postayla işyerine gönderilen bir diploma adi posta ile gelmemiştir. Muhtemelen taahhütlü gelmiştir. Hatta tahminimi söyleyeyim, şimdilerde bunları kurye ile gönderiyorlar. Bu iki halde de alanın imzası alınıyor. Dolayısı ile siz gönderenle irtibat kurup hangi yolla gönderdiğini öğrenin ve teslim belgesi varsa kim tarafından imzalandığına bakın. Bu postanın işyerine gelip gelmediğini, geldiyse kim tarafından alındığını gösterir. Ancak sizin tahmininiz, yırtıp atılma olabilir diyorsunuz. Peki yırtıp atıldı ise ne olacak. Beklediğiniz lise diploması. Yaşınız askerlik yaşı, o halde diploma yakın tarihlerde alındı. Bu halde mezun olduğunuz okul ile irtibat kurup bu okuldan mezun olduğunuza dair bir belgeyi veya diploma suretini isteyebilirsiniz.

Süre baştan hesaplanır

Bir işyerinde çalışıyorum ama öyle görülüyor ki işten toplu çıkarmalar olacak. İşyeri bizi her yıl işten çıkarıp yeniden almış gibi yapmış. Bu durumda kıdem tazminatını hak etmiyormuşuz. Bu doğru mu? S. H.

Hayır doğru değil, bir işyerinde işçilerin kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Sizin sözleşmenizin sonlandırılıp yeniden yapılmış olmasının tazminatınıza etkisi olmaz. Siz ilk sözleşmenin başından itibaren hesaplanacak kıdem tazminatını alacaksınız. Tabii arkadaşlarınız da.