Satın aldığınızı belgeleyeceksiniz

10 Haziran 2010, Perşembe 05:00
AA

 Babam hayatta iken yaklaşık beş yıl önce bedelini ödeyerek kendisinden bir arsa satın aldım. Babam yaklaşık altı ay önce vefat etti. Şimdi bir başka hanımından olan oğulları benden hisse istiyor. Vermezsem burayı elimden alacaklarını söylüyorlar. Benim maddi imkanım yok avukat tutamam, acaba bu yeri elimden alabilirler mi? C.G.

Bir kimse mirasçılarını mirasından mahrum etmek maksadı ile malvarlığını birilerine verirse, ölümünden sonra mirasçıları mahfuz hisselerini talep edebilir. Ancak vermemiş de satmışsa artık talep edilecek bir şey yoktur. Çünkü ölenin malvarlığından gayrimenkul çıkmış yerine nakit para girmiştir, yani mirasçıların zararı yoktur. Dolayısı ile mirasçılar satın alınan maldan herhangi bir şey talep edemezler. Bu halde mirasçıların eline daha az miktarda mal veya para geçebilir. Zira miras bırakan satış berdelini harcamış olabilir. Bu da onun hakkıdır. Yani bu parayı harcadı, bize bir şey kalmadı, denilemez. Sizin yapacağınız tek şey bu yeri bedeli mukabili aldığınızı ispat etmektir o kadar. Avukat tutmaya gücünüz yok ise bulunduğunuz yerdeki baroya başvurun yardım görürsünüz.

Biraz karışık gibi

Ablam dört yıl önce boşandı. Bir oğulları vardı. Eniştem ablamdan boşandıktan sonra yeniden evlendi. Bir dairesi vardı. Evlendikten sonra da bir daire aldılar, bu yeni eşinin adına. Baba vefat ederse bu daire kime kalır. Yeni eş vefat ederse onun dairesi kime kalır? T.K.

Bir miras problemini yanıtlamak çok zor. Ne için zor, söyleyeyim. Kimin önce öleceği belli mi? İşte zorluğu burada. Biri kalkar önce ölürse bütün sistem değişir. Ancak tabiatın yasaları çalışır da yaş sırası ile ölümün geleceği kabul edilirse ve önce baba ölecek olursa babanın dairesinin dörtte biri yeni eşin, dörtte üçü evladın olacak. Peki yeni eşten yeni evladı olursa ne olacak? Bu durumda dörtte üçlük bölüm çocuklar arasında bölüşülecek. Peki hanım önce ölürse ne olacak. Bu halde yeni çocuk olmadı ise mirasın yarısı eşine diğer yarısı da kadının ana-babasına kalacak. Yani söz konusu çocuğa direkt olarak miras kalmayacak ama bir gün babanın ölümü ile de babaya kalan o yarı hisseden pay alacak. Yani dolaylı bir yarar sağlanacak. Bilmem anlaşılabildi mi?