Satış tapuda yapılır

19 Temmuz 2010, Pazartesi 05:00
AA

İstanbul’da iskanı olmayan kat, irtifak tapulu bir dairemiz var. Satmak istediğimizde tapuda bir problem yaşar mıyız? Problem yaşayacak isek noter satışı uygun mudur? G.E.

Bir gayrimenkulün kat irtifakı tapusuna sahip olması, kat mülkiyeti için geçiş döneminde olduğunu gösterir. Yani kat irtifakı kurulması yasal bir uygulamadır. Kat irtifak tapusu ile gayrimenkuller tapu dairesinde alınır ve satılır. Herhangi bir engel çıkmaz. Ancak binanızın iskan izni yok. İskan izninin olmayışı kat mülkiyetine geçişe manidir. İskan izni olmayan gayrimenkullere kat mülkiyet tapusu verilmez. İskan izninin olmayışı, binada projeye aykırılıkların olduğu ihtimalini kuvvetlendirir. Dolayısı ile bu aykırılıkların idari yönden cezalandırılması ihtimalini gündeme getirir. Yani belediye size para cezası tahakkuk ettirebilir. Bu büyük ihtimal. Küçük ihtimal da şudur: Binada projeye aykırılık yoktur ama müteahhit ve arsa sahibi, “Nasıl olsa daireleri sattım daha ne uğraşacağım” deyip kat mülkiyetine geçmemiştir. Bu halde sizler kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Noter satışı denilen bir satış türü yoktur. Bunu hiçbir halde düşünmeyin. Noterde ancak gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabilir o kadar. Bu da bir satış değil, ileride yapılacak bir satışın vaadidir, şartları farklıdır.

Daha çok vaktiniz var

31.12.2009 tarihinde bir grup işçi olarak işten çıkarıldık. İşveren bu tarihte kıdem tazminatımızı veremeyeceğini söyledi. Ancak bugüne kadar da alamadık. Bunu almak için başvurulacak yer neresidir? Geçen zaman içinde hakkımız kaybolmuş mudur?  O.D.

İşverenin iş akdini haksız feshi halinde, işçinin kıdem tazminatı talep hakkı vardır. Dolayısı ile sizin ve sizin durumunuzdaki arkadaşlarınızın da kıdem tazminatını talep hakkı var. Anladığım kadarı ile de zaten işveren bunu inkar etmiyor. Şimdi sizin kıdem tazminatı almanız için izleyeceğiniz yol dava açmaktır. İş mahkemesinde dava açacaksınız ve kıdem tazminatınızı, mevduata verilen en yüksek faiz oranında talep edeceksiniz. Bunu talep için zamanınız geçmiş değil. Kıdem tazminatı talebi on yıllık zaman aşımına tabidir. Sizinki daha yedi ay olmuş, kaybettiğiniz bir şey yoktur. Ancak ben size, alabiliyorsanız paranızı sulhen alma teşebbüsünde bulunmanızı öneririm, zira dava zaman alır. Sulhen alamazsanız dava yoluna başvurun derim. Zaman almasının mahzuru nedir? Şudur: Bakarsınız bu süre içinde işyeri kapanır, işveren ortadan kaybolur siz de mağdur olursunuz.