Satışta problem yaşamazsınız

18 Kasım 2009, Çarşamba 05:00
AA

Yaşlı bir annem var. Biz iki kardeşiz. Annem evi benim üzerime yapmak istiyor. Acaba ben doğrudan doğruya bu evi üzerime albilir miyim? Yoksa biri alsın ben ondan mı alayım? Ben direk alsam ölümünden sonra satış bozulur mu? T. D.

Şayet anneniz hayatta iken bu yeri size bağışlarsa, diğer kardeşiniz, annenizin ölümünden sonra isterse mahfuz hissesini taleple dava açabilir. Bu doğrudan doğruya sizin bağış olarak almanız durumundaki haldir. Ancak mutlaka dava açar anlamını çıkarmayın. Dava açmazsa bir problem yaşamazsınız elbet. Şayet bir başkasına satış yapıp sonra size geçerse bunda bir muvaza yani danışıklılık vardır diye iddiada bulunabilir. Ancak bu dolaylı satıştan bir sonuç çıkarıyorum. Bir üçüncü kişiden almayı düşündüğünüze göre bir bağıştan değil bir satıştan söz etmek istiyorsunuz. Şayet düşündüğünüz bir satış ise yani doğrudan doğruya annenizden alırken rayiç bedelle alacaksanız bu halde bir problem yaşamazsınız. Bu halde de dolambaçlı yollara sapma ihtiyacınız yoktur. Ancak satış gibi gösterip gerçekte bağış olarak alırsanız yani hiç bedel ödemezseniz bu halde kardeşiniz tenkis talebi ile mahfuz hissesini değil tapu iptali talebi ile tam miras hissesini talep edebilir. Tam miras payı tereke mevcudunun yarısıdır, mahfuz hisse ise miras payının yarısı yani tereke mevcudunun dörtte biridir.

Apartman yöneticisi bir yıl için seçilir

Apartmanımızın kapıcı dairesi bugüne kadar kiraya veriliyordu. Kiracı çıktı ama 2006 yılından beri yöneticilik yapan şahıs bu yeri boş bıraktı zannederken meğerse eşine kiraya verdiğini öğrendik. Ancak 2006 tarihinden bu yana ne toplanan aidatların ne de kapıcı dairesinin kiralarının hesabını vermedi. Böyle yöneticilik olur mu? Y.T.

Apartman yöneticiliği bir yıl için yapılır. Bir yılın sonunda toplantı hazırlıkları veya makul başka nedenlerle belki bir süre daha toplantı tarihi uzayabilir ama bu üç sene sürmez. Özellikle de toplantı dönemlerinde denetçi kat malikleri adına yöneticiyi denetler ve hesapları kontrol ederek rapor halinde kat maliklerine sunar. Bunun üzerine yönetici ibra olunur. Yani önceki dönem hesaplarından aklanmış olur. Ancak sizin yöneticiniz aklanmadığı gibi ortak yerlerin kiralanması konusunda da kat maliklerinin kararını alması lazımdır. Zira ortak yerler amacı dışında kullanılamaz. Kapıcı dairesi de ortak yerlerdendir ve amacı dışında kullanabilmek için kat maliklerinin kararının olması gerekir. Şimdi ne yapacaksınız? Mesela denetçi kat maliklerini toplantıya çağırsın. Denetçi yoksa kat maliklerinin üçte biri toplantıya çağırsın ve hesaplar incelensin. Çıkacak sonuca göre hareket edersiniz. Şayet hesaplarda bir problem çıkmazsa yapılan toplantıda bu kimseyi bir daha yönetici olarak seçmezsiniz. Çıkarsa da kendisi bundan sorumlu olur.