Şekil şartı yerinde mi?

02 Ocak 2010, Cumartesi 05:00
AA

Dedem birtakım gayrimenkullere sahip. Köy ihtiyar heyetinin de imzaladığı bir vasiyetname yapıp varlığını çocukları arasında bölüştürmüş. Aradan zaman geçince eski vasiyetnamesini terk edip yeni vasiyetname yapmış ve malvarlığını erkek çocuklarına bırakıp isterlerse kızlara parsel verebileceklerini belirtmiş. Şimdi kızlar hem ona baktı hem de mirastan mahrum kaldı. Kız çocukların elinde eski vasiyetname var. Bu bir işe yarar mı? Haklarını alabilirler mi?

Bir kimse hukuki işlem yapabilme ehliyetine sahipse vasiyetname yapabilir. Bu vasiyetnameler el yazısı ile olabilir, noterde yapılmış olabilir. Elyazısı ile vasiyetname geçerlidir ancak şekil şartları vardır. Dolayısı ile dedenizin yazdığı ilk vasiyetnamenin ihtiyar heyetine imzalatılmış olması geçerliliğinin bir delili değildir. Elyazısı ile vasiyetname tamamı elle yazılmış, tarih atılmış, imzalanmış olmalıdır. Önceki vasiyetnameye de sonraki vasiyetnameye de bu gözle bakmak gerekir. Yani öncelikle vasiyetname geçerli mi? Geçerli değilse zaten tartışma bitmiştir. Şayet ikisi de şekil yönünden geçerli ise ikinci vasiyetname birinciyi ortadan kaldırmıştır. Ancak ikinci vasiyetnamedeki hüküm tam olarak uygulanamaz. Zira evlatların mahfuz hissesi vardır ve bu bertaraf edilemez yani evlat tümüyle miras hakkından mahrum bırakılamaz. Dolayısı ile anneniz ve teyzeniz yani kız çocuklar babalarının ölümü ile kendilerinin miras payının yarısını mahfuz hisse olarak talep edebileceklerdir.

Tasdikli projeyi bulun

Bir yazınızda tesisat projesi bulunmayan dükkanların yakıt parası ödemeyeceğini yazdınız. Bizim binada işyerim var ve yönetim benden yakıt parası istiyor. Binamız doğalgaz projesi ile yapılmış, doğalgaz gelmeyince dökme gaz kullanılmış, sonra katı yakıta dönülmüş. Bunlar yapılırken tesisat projesi yapıldığını sanmıyorum. Ben yakıt parası ödeyecek miyim? S.M.

Bir anayapı içinde bağımsız bölümün yakıt parası ödeyip ödemeyeceği hususunda, tesisat projesinde o bağımsız bölüme ısınma sistemi döşenip döşenmeyeceğine bakılarak karar verilir. Bağımsız bölümlere konacak radyatör, kalori miktarına göre öngörülen kaloriyi karşılayacak sayıda planlanır. Dükkan, depo gibi bağımsız bölümlere radyatör konması öngörülmeyebilir ve projede bunlarda ısınma sistemi görülmez. Bu durumda da bu bağımsız bölüm malikinden ısınma gideri istenilemez. Şayet malik proje dışı olarak ısınma sistemine bağlantı yaptı ise sistem söktürülür. Dolayısı ile yazılarımda belirttiğim proje, binanın ısınma sistemine ait tasdikli projedir. Yakıt giderine katılıp katılmayacağınıza karar vermek için hem tapu müdürlüğünde hem de belediye imar müdürlüğünde bulunan tasdikli projeye bakmanız gerekmektedir.

Miras payı var

Anneannem ve dayım 1953 yılında Bulgaristan’dan buraya göç etti. O tarihte bizler Bulgaristan’da kaldık. Sonra biz de geldik. Bu arada anneannem ve dayım öldü. Dayım evliydi, çocuğu yoktu ama nüfusuna geçirmeden bakmak üzere yanına aldığı bir kızı vardı. Biz buraya geldikten sonra o kız ve dayımın karısı da öldü, anneannemden kalan miras hiç tanımadığımız yengemin ikinci kocasına kaldı. Bugün bizim haklarımız nedir? S.M.

Okuyucum anladığım kadarı ile haklarını miras yönünden soruyor. Aile tablosunu tam bildirmediği için miras payını yüzde ile söyleyemeyeceğim. Ancak anneannesinin ölümü ile ondan kalan mallar (eş hayatta olmadığı için) çocuklar arasında eşit pay edilecek. Bu arada kaç çocuk varsa her biri eşit pay alacak, yani okuyucumun annesi ile dayısı eşit paya sahip. Okuyucumu ilgilendiren bu safhada annesinin payı. Annesine düşen pay her ne ise okuyucum ve kardeşleri (şayet varsa) bu payı da aralarında paylaşacak. Tek çocuk ise annesinden kalan payın tamamına sahip olacak. Dayının ölümü ile de gelecek bir pay var, zira dayı çocuksuz ölmüş. Baktığı kız da evlatlık değil. Dolayısı ile onun miras payı yok. Dayının ölümü ile eşi ve yeğenler arasında onun da malvarlığı paylaşılacak. Dolayısı ile iki yönden miras payı var. Bunların oranları da hesaplanabilir ama aile tablosunu tam olarak bilmek şartı ile. Dolayısı ile okuyucumun yapacağı şey veraset ilamı talebi ile sulh hukuk mahkemesinde dava açmaktır.