Siz kuracaksınız

27 Aralık 2010, Pazartesi 05:00
AA

Bir kooperatif üyesiydim, dairelerimizi ve tapularımızı aldık 15 yıldır da oturuyoruz. Ancak kooperatif site yönetimini kurmuyor, kendi siteyi yönetiyor bana da başkaları gibi borç çıkarıyor. Ben borcumun bir kısmını ödeyemedim. Yönetimi kurmaya nasıl zorlarız, borcum çıkacak af yasasına tabi mi?  F.K.

15 yıldan söz ediyorsunuz, ben ise 30 yıldır bu köşeyi hazırlıyorum. Hiç 15 yıldır sormak aklınıza gelmedi mi? Hadi deyin ki beni ilk günden bu yana takip etmediniz, bir meslektaşıma da mı sormak aklınıza gelmedi. Bu iş için 15 yıl beklenir mi? Sizin sitede tapular alındığına göre, artık site yönetimini kurmak için kooperatifin keyfini niye bekliyorsunuz ki? Site yönetimini kat malikleri yani sizler kuracaksınız. Kat malikleri toplantısı düzenleyip yönetim kurulunu ve denetçileri seçeceksiniz ve kooperatife de “siteden elini çek” diyeceksiniz olup bitecek.

[[HAFTAYA]]

Kooperatif istese de sitede yönetimi kuramaz ki, bunu ancak kat malikleri kurar. Bence hemen kat malikleri ile irtibata geçin, toplantıyı düzenleyin sitenize hakim olun. Kooperatife olan borç her ne borcu olursa olsun çıkacağı söylenen afla ilgisi yok. Çıkacağı söylenip de hâlâ çıkamayan af, devletle vatandaş arasında, vergileri ilgilendiren bir af. Özel kişiler arasındaki borçlarla ilgisi yok. Sizinki vergi borcu değil, ya kooperatif aidat borcu veya site ortak gider borcu. Bunun affı yok. Hatta daha kötüsü faiz çalışıyor. Yani talep yasal ise, borcunuz gerçekten var ise bir de faiz biniyor. Dolayısı ile borcunuzun nereden kaynaklandığını, gerçekten yasal mı değil mi bir araştırın ve yasal olduğu kanaatine varırsanız ödemenin yollarına bakın. Affı beklemeyin. Olsa olsa Emlak Vergisi borcunuz vardır da bunu bekliyorsunuzdur, bu tamam. Emlak Vergisi af kapsamına girecekmiş, bakalım ne göreceğiz, zira millet af çıkacak diye vergisini ödemez oldu ama bu vesile ile açıklayayım, bugünlerde ödenmesi gereken vergiler af kapsamında olmayacak ona göre.

Onun mirasçıları başka ama...

Babam ikinci evliliğini yapmıştı ve yakınlarda vefat etti. Hayatta iken sahibi olduğu daireyi ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bu eşine satmış. Bu hanım öldüğünde ben babamdan kalan bu daireye sahip olabilir miyim?  U.S.

Babanızın ölümü ile ikinci eşi bu daireye sahip olacak ise (daireye sahip olacak ise cümlesini özellikle kullandım, bu konuyu aşağıda açıklayacağım) onun da ölümü ile siz bu daireye sahip olamazsınız. İkinci eşin yakın akrabaları onun mirasçısıdır, bu daireye onlar sahip olacak. Siz ise bu hanımın mirasçısı değilsiniz. Şimdi şu parantez içindeki cümleyi açıklayayım. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi birbirine bakma mükellefiyeti olmayan kimseler arasında yapılır. Bakma mükellefiyeti olmadığı halde birine bakacak olan kimsenin elbette bir şeylere hakkı vardır. İşte bu daire onun karşılığıdır. Ancak birbirine bakma mükellefiyeti olanlar arasında böyle bir devir söz konusu olamaz. Eşler arasında bakma mükellefiyeti olduğundan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersiz kılınabilir. İşte (daireye sahip olacak ise) cümlesini onun için kurdum.