Sözleşme geçerli

09 Temmuz 2010, Cuma 05:00
AA

2007 yılında babaannemden, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile 8 bin 500 metrekare arsa almıştım. Babaannem yakın zamanda vefat etti. Şimdi varisleri benden bu arsayı almak istiyor. Oysa onun daha 13 bin metrekare arsası var. Ne yapabilirim?  A.A.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçerli bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile bakımı yapılacak kişi, bakımı üstlenen kişiye bir karşılık verir. Bu ya hayattayken verilir veya ölümüne bağlı olarak verilebilir. Sizinki hayattayken olmuş, mümkündür. Ancak ölünceye kadar bakma sözleşmesi, zaten bakım yükümlülüğü bulunan kişiler arasında yapılırsa geçersiz addolunur. Ancak mirasçılardan söz ettiğinize göre demekki babaannenizin evlatları var. Dolayısı ile bakma yükümlülüğü evlatlardayken onların bakmaması üzerine bir torun bunu üstlenmişse, torun için ‘bakma mükellefiyeti vardır’ denilmemeli. Ayrıca da bakım karşılığının mübalağalı bir bedeli olmamalı. Bunları düşünerek olayınıza bir bakın, yaklaşık üç sene bakmışsınız elbette bunun bir bedeli vardır. Ayrıca ölünceye kadar bakma yükümlülüğü olan biri mirasçı anlamına gelmez. Yani babanız hayatta ise siz zaten babaannenizin mirasçısı değilsiniz dolayısı ile 18 bin metrekarelik arazide miras payınız yok.

Korkunuz yersiz

Hopa’da sahilde 2 dönümlük bir arazim var. Burayı kamu kurumuna ait plaj yapmak üzere kiralamak istediler, fiyatta anlaşamadık vazgeçtik. Ancak şimdi istimlak edileceğini duyduk. Onların vereceği fiyata razı olmak zorunda mıyız? F.B.

İstimlak kararı verilen bir gayrimenkul için, istimlakı yapacak kamu kurumunun vereceği fiyata satmak mecburiyetinde değilsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim: Muhtemelen kamulaştırma kararı alındığı yolundaki duyumunuz yanlıştır. Zira plaj yapılmak üzere kamulaştırma kararı alınamaz. Kamulaştırma için öncelikle kamu yararı aranır. Plaj kamu yararı kararı almak için yeterli bir neden değildir. Şayet plaj yapmak için gerçekten bir istimlak kararı alındı ise bunu idare mahkemesine götürerek istimlak kararının iptalini dava edebilirsiniz. Bu birinci söyleyeceğim. İkincisi ise, şayet geçerli nedenlere dayanarak bir istimlak kararı alındı ise bu halde sizi pazarlığa çağıracaklar. Fiyatı birlikte belirleyeceksiniz. Anlaşamazsanız o halde mahkemeye başvuracaklar ve fiyatı mahkeme belirleyecek. Bunun için de önünüzde nereden bakarsanız bakın iki sene var. İki seneye kadar neler olur neler. Yani malınızı elinizden kapmak söz konusu değil.