Sözleşme yapma ihtiyacı yok

19 Mart 2015, Perşembe 05:00
AA

 Annem, babamla evlilik sözleşmesi yapmak istiyor. Bunun için nereye başvurmalıdır? Bunu yapmak istemesinin sebebi, anneme miras olarak malvarlığı kaldı, bunu satıp daire almak istiyor ama babamın bunda ortaklığı olmasını istemiyor. Çünkü babam müsrif. Bu daireye ait parayı da harcamasından korkuyor. Bunu nasıl önleyebilir?  A.E.

Evlilik sözleşmesi, bizim kanunumuzda mal rejimi sözleşmesi olarak geçiyor. Bu sözleşme evlenmeden de yapılabileceği gibi evlilik süresi içinde de yapılabilir. Bunun noterde yapılması şekil şartıdır. Ancak yeni evlenecekler için evlenme başvurusu sırasında da yapılabilir. Yani annenizle babanız mal rejimi sözleşmesi yapacak ise bunu noterde yapacaklar ama şayet bu sözleşmeyi münhasıran annenizin alacağı daireyi babanıza karşı güvenceye almak üzere yapacaklar ise buna ihtiyaç yok.

[[HAFTAYA]]

Zira; bugüne kadar aralarında herhangi bir sözleşme yapılmadığına göre aralarındaki ilişki ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ çerçevesi içinde sürüyor. Bu sistemde eşlerin malları kendilerine aittir. Yani kulaktan dolma bilgi ile akıl verenlerin söylediği gibi eşler ortak değildir. Dolayısı ile anneniz bir daire aldığında babanız bunun yarısına el koyacak değildir. Tasarrufu tamamen annenize ait olacaktır. Ancak edinilmiş mallara katılma sisteminde eşin hakkı, boşanma, ölme veya bir başka rejime geçme anında doğar. Burada da hakkın doğması için bazı verilere bakılır. Örneğin miras ortaklık malları arasında sayılmaz. Mirastan gelen değerlerin yer değiştirmesi de aynı guruba girer. Yani evlilik birliği içinde edinilmiş bir gayrimenkul, miras kalan malların satışı sonucu elde edilen para ile olmuşsa, bu da edinilmiş mallar hesabına katılmaz. Bu nedenle annenizin herhangi bir şey yapmadan rahatça alışverişini yapmasında bir sakınca yoktur.