Sözleşmenin içeriği ne?

29 Nisan 2011, Cuma 05:00
AA

Babam çok varlıklıydı. Dükkanlar evler ve tarlaları vardı. Hayattayken bir kısmını kardeşlerimizden birine verdi. Bunun için noterde sözleşme yaptık. Geri kalan bize kalacaktı, ancak babamın ölümünden sonra kalanları da bize vermediler. Okumam yazmam zayıf. Buna karşı ne yapabiliriz?  O.M.

Siz, babanız hayatta iken ya miras paylarının devri veya mirastan feragat sözleşmesi yapmışsınız. Bunlar hukuki işlemlerdir. Şekil şartlarına uyulduğu takdirde de geçerlidir. Ancak bir kısım mirasçılar için geçerli diğerleri için geçersiz olmaz. Ya hepsi için geçerlidir veya hiçbiri için geçerli değildir. Dolayısı ile bu sözleşmeye göre kardeşlerden bir kısmı malları alırken diğerlerinin mahrum edilmesi düşünülemez.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile ortaya adaletsiz bir durum çıkmış. Bugün halli mümkün. Ancak yaptığınız sözleşme ve içeriğinin bir hukukçu tarafından incelenmesi şart. Üstelik okuma yazmanızın zayıf olduğunu da söylediğinize göre bir meslektaşıma başvurmaktan başka çareniz yok. Sözleşme size ne haklar tanıyor ise bunları dava yolu ile alırsınız.

Kendinizle yapamazsınız

Eşimden aldığım umumi vekalet ile ona ait evi üzerime alabilir miyim?  B.S.

Bir kimse aldığı vekaletname ile kendi kendine işlem yapamaz. Yani bir tarafta vekil olarak bulunup karşı tarafta asil olarak bulunarak herhangi bir işlem yapamaz. Dolayısı ile alınan vekaletname üçüncü kişilerle işlem yapmak içindir. Bu birinci mesele. İkinci mesele de alınan vekaletname türüdür. Vekaletnamelerin çeşitleri vardır. Birincisi imza tasdiki sureti ile vekaletname diğeri düzenleme şeklinde vekaletname. Şayet umumi vekaletname imza tasdiki sureti ile yapıldı ise bununla tapuda işlem yapılamaz. Şayet umumi vekaletname düzenleme şeklinde yapılmış ve içinde gayrimenkul için tapuda işlem yapma yetkisi varsa ancak o zaman tapuda işlem yapılabilir. Vekaletnameyi bu bilgi ışığında bir inceleyin bakalım ne göreceksiniz?