Sözleşmenin içeriği önemli

27 Temmuz 2010, Salı 05:00
AA

 Babam arsasını kat karşılığı müteahhide verdi. Sözleşmesinde iskan alınmadan daire satılamaz diyor, ancak müteahhit daire satışı yapmış, hatta alan kişi kiraya bile vermiş. Buna karşı ne yapılabilir?  S.E.

Babanızın yapmış bulunduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hükümlerinin bilinmesi çok önemli. Zira bazı sözleşmelerde müteahhit işe başlarken kendisine arsadan hisse verilmez. Bu durumda sözleşme hükümlerine göre arsanın ve yapılan inşaatın maliki babanızdır. Müteahhit bu halde daire satamaz yani tapusunu veremez ama noterde satış vaadi sözleşmesi yaparak dairelerin satışını vaat eder. Ama daireleri de teslim eder. Elbette sözleşmeye aykırı bir durum ortaya çıkar. Babanızın durumu bu ise müdahalenin önlenmesi talebi ile dava açar, dairenin mahkeme kararı ile boşaltılmasını sağlar. İkinci ihtimal, babanız peşinen müteahhide arsadan hisse ve birlikte vekaletname vermiştir. Müteahhit bu durumda aldığı vekaletname ile kat irtifakı kurmuş ve kendine düşen daireyi kat irtifak tapusu ile satmıştır. Bu, hukuki işlem olarak mümkündür ama sözleşmeye aykırıdır. Bu halde satın alana karşı yapacak bir şey yoktur. Müteahhidin sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle babanızın, sözleşmenin feshini gündeme getirmesi söz konusudur. Bu arada başka ihtimaller de düşünülebilir ama sözleşmeyi görmeden birçok ihtimali değerlendirmek mümkün değildir. Galiba bir meslektaşımın yardımını almanız gerekecek. Benim tavsiyem bu yardımı almakta gecikmemenizdir.