Tahsis yapılmış

21 Şubat 2015, Cumartesi 05:00
AA

Binamızda kapalı otoparkımız var. Ben dairemi 2010’da satın aldım ama benden bir yıl önce daire satın alan biri otoparktaki araç yerlerini keyfine göre değiştirmiş, kendisi benim yerime sahip olmuş. Bunu yeni öğrendim. Tapuya gittim yönetim planını aldım, 12. maddede, ekte otopark yerleşim planının bulunduğu, bunun yönetim planının ayrılmaz parçası olduğu yazılı. Ancak tapuda bu yerleşim planı yok ama sitenin projesini çizimleri ve ekindeki yerleşim planını dışarıdan buldum. Ben hakkımı nasıl ararım?  M.E.

Kat mülkiyeti mevzuatına tabi binalarda yönetim planı önemlidir. Zira kanunun tarifine göre yönetim planı: “Bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.” Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için aranan şartlardan biri de tapuya yönetim planının ibrazıdır. Peki yönetim planının geçerliliği, tapuya ibrazına bağlı mıdır? Yukarıdaki tarif, kanuni tarif olmakla ve yönetim planının bir sözleşme olduğu söylendiğine göre, geçerli olması için tapuya ibrazı şart değildir.

[[HAFTAYA]]

Sözleşmeler özel olarak şekil şartına bağlanmamışsa, altlarının imzalanması ile hüküm ifade etmeye başlar. Yönetim planı da bağımsız bölüm maliklerinin tümü tarafından imzalandığında artık geçerli bir sözleşmedir. Ancak varlığı tapuda beyanlar hanesinde gösterilir. Beyanlar hanesinde gösterilmesi geçerliliğinin başlangıcı değildir. Bunları neden anlattım? Tapuda bulunan yönetim planında tahsisten söz eden madde var ancak tahsise dair ek bulunmuyor. Bu tahsisin yapımadığı anlamına gelmez. Geçerli bir yönetim planının ekinde bulunan yine imzalanmış bir tahsis eki geçerlidir. Bu nedenle yönetim planınızın 12. maddesinde sözü edilen yerleşim planı geçerlidir ve yönetim planı ile yapılan tahsis de geçerli olup buna dayanarak size tahsis olunan otopark alanına vaki müdahalenin önlenmesi için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.