Tapular iptal olmaz

25 Şubat 2015, Çarşamba 05:00
AA

Babam 2005’te toprak tapulu bir daire aldı. Binada yedi daire var. Her birinin hissesi 1/7. Ancak 2013’te projesi elime geçti, binanın sığınak, kapıcı dairesi ve yan binalara mesafesi projeye uymuyor. Bu durumda belediye tapularımızı iptal eder mi? A.K.

Binanızda toprak tapusu var demek, elinizdeki tapunun kat irtifak tapusu olduğu anlamını taşıyor. Zira kat irtifak tapularında cinsi hanesinde ‘arsa’ yazar. Bu nedenle halk arasında kat irtifak tapusunun adı ‘arsa tapusu’dur. Bu büyük çoğunlukla böyledir, ancak gerçekten de tapusu arsaya ait olup bu arsa üzerine kaçak inşaat yapıldığı da olur.

[[HAFTAYA]]

Binanın tamamı kaçak olduğu için kat irtifakı kurulamaz. Bina tapulu arsa üzerinde kaçak olarak durur. Bu daha az rastlanan bir durumdur. Çoğunluk, yukarıda bahsettiğim gibi kat irtifak tapusudur. Sizin arsa paylarınız verildiğine göre sizinki çok büyük ihtimalle kat irtifak tapusudur. Şayet bahsettiğiniz projeye aykırılıklar olmasaydı binanızda kat mülkiyeti kurulacaktı ve sizin endişeniz de ortadan kalkacaktı. Projeye aykırılıklar olduğu müddetçe kat irtifak tapusu kat mülkiyetine dönüşmez. Ancak buna karşı bir bağımsız bölüm malikinin eski hale getirme talebi ile dava açılmadığı takdirde de bina bu hali ile kullanılır. Binanın yan binalara yaklaşımında da problemler olduğunu söylüyorsunuz. Bu, yan parsele müdahale olmadığı müddetçe yine durum yukarıdaki gibidir. Ancak yan parsele müdahale olursa bu halde devreye farklı bir hukuki problem girer ki bu halde bitişik parsel sahibinin müdahale hakkı doğar. Ancak bu hali ile bina içinden bir müdahale olmadığı takdirde binanız böylece kullanılacaktır. Belediyenin yıkım için bir girişimde bulunacağını sanmıyorum. Hele tapuların iptali diye bir talebi hukuken olamaz. Bu safhada artık talep halinde mahkeme olaya müdahale eder. Bu müdahale de binanın yıkılması neticesini doğurmaz, sadece projeye uygun hale getirilmesi sonucunu doğurur.