Tapuya ibraz geçerlilik şartı değil

26 Kasım 2013, Salı 05:00
AA

Tek parsel üzerine iki bloktan oluşan bir sitede daire sahibiyim. Binalarımızın dış cephesinin bakıma ihtiyacı var. Elbette bakımdan sonra da boyanma durumu olacak. Bunun için iki bloğun kat malikleri kurulunun mu karar vermesi lazım yoksa her blok kendi kararını mı verecek? Bu birinci sorum, ikinci sorum, yönetim planının değişikliği tapuya kaydolunur. Geçerliliği karar alınmakla mı olur yoksa tapuya kaydolunmakla mı? T.E.

Kat mülkiyetinin toplu yapılarla ilgili bölümünde 69’uncu maddesinde her bloğun kendi problemi ile ilgili kararları o bloğun bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulu tarafından alınacağı yazılıdır. Sizin bloğun cephesi de site ortak mahalli olmayıp bloğunuzun ortak mahalli olup bununla ilgili kararı bloğunuzun kat malikleri kurulunda alacaksınız. Yönetim planları tapu dairesine sunulur.

[[HAFTAYA]]

Ancak yönetim planları tescil olunmaz, yönetim planları, kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu bir tescil değildir. İlk yönetim planı beyanlar hanesinde gösterildiği gibi sonraki değişikliklerin tarihi de yine beyanlar hanesine kaydedilir ve değişiklik metni işlem dosyasındaki eski yönetim planına bağlanarak kuruluş belgeleri arasında saklanır. Bunu anlatmamın nedeni şudur: Yönetim planının geçerli olması için tapuda bir tescil işlemi yapılmaz, tapuda yapılan bir nevi bilgilendirmedir. Kat mülkiyeti kurulurken, yönetim planının kuruluş belgeleri arasında bulunması şarttır, değişiklikler işte bu belgeye bağlanır. Ancak tescil gibi bir mecburiyet olmadığı için geçerliliği de tapuya ibraza bağlanmaz. Şekline uygun değişiklik yapılıp kat maliklerince imzalandığı anda hüküm ifade eder. Geçerlilik için tapuya ibrazı beklenmez. Tapuya ibraz bir geçerlilik şartı değildir.