Tazminatı hak edeceksiniz

22 Aralık 2009, Salı 05:00
AA

Çalıştığım yerden askerlik nedeni ile ayrılmak durumundayım. Bu nedenle tazminatı hakettiğimi biliyorum. Ancak işyeri beni ayırmıyor istifamı istiyor. Onlara istifamı verirsem tazminat hakkını kaybeder miyim? U.S.

Genel kural sizin düşündüğünüz gibidir. İşçi kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatını haketmez. Ancak öyle durumlar vardır ki işçi işten kendi talebi ile ayrılsa dahi kıdem tazminatını hakeder. Askerlik bunlardan biridir. Kanun, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısı ile kendi isteği ile işten ayrılacak olanların kıdem tazminatını hakedeceğini yazıyor. Bu durumda işverenin sizi işten ayırmasını beklemeniz gerekmez. Askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılacağınızı bildirerek işten ayrılırsanız kıdem tazminatını hakedersiniz. Ödenmemesi halinde de iş mahkemelerinde dava açarak bunu talep edebilirsiniz.

Karar sizin

Kat irtifakımız var. Binada kendimiz oturuyoruz iskana gerek var mı? S. A.

Şu soruya bakın ne kadar kısa ve öz. Ciddi söylüyorum, sahifelerce yazanların da özü bu kadarcık bir soru. Şimdi bakalım iskana gerek var mı? Doğrusu kat irtifakı bir geçiş dönemi. Asıl gaye kat mülkiyeti kurmak. Kat mülkiyeti kurmaktan da maksat, anayapı içindeki bağımsız bölümlerin tapusunu almak ve gerekirse tek tek satabilmek. Şayet bina tamamen kendiniz tarafından kullanmak üzere planlanmışsa kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması dahi gerekmez. Çünkü kat mülkiyeti mecburi değil. Ancak kat irtifakı kurulmuşsa ve binada tasdikli projeye aykırılık yoksa o halde eksik kalmasın diye kat mülkiyetine geçmenizi tavsiye ederim. Ama tavsiye dışında bir gerçekten de söz etmeden geçemeyeceğim. Çevrenizde gördüğünüz binaların belki yüzde 80’i kat irtifakı şeklinde kullanılıyor. Kat mülkiyeti kanunu ilk yapıldığı yıllarda kat irtifakını belli süre kat mülkiyetine çevirmeyenlerin kat irtifak kaydı siliniyordu. Sonra bununla başa çıkılamadı ve bu hüküm kanundan çıkarıldı. Şimdilerde pek çok kişi binasını kat irtifakı

İki yol var

1997’de eşimden boşandım. Hakim çocuğumuzun velayetini bana verdi. Babasının ödemesi için de nafaka tayin etti. Ancak baba o günden bu yana bir tek kuruş ödemedi. Bugünlerde çocuğum bir hastalık geçirdi ve masrafı benim karşılayacağım rakamın üstüne çıktı ama yine babadan para gelmedi. Baba için dava açsam olur mu? S.T.

Boşanma kararında babanın ödemesi için hakim nafaka tayin etmiş. Üstelik de karar verileli 12 sene olmuş. Bugüne kadar elbette bu paranın ödenmesi gerekirdi ama bu para ödenmediği takdirde yapılacak şey icra takibi yapmaktı. Bugüne kadar yapılmamış ama şimdi bu kararı icra takibine konu yapıp birikenle birlikte talep edebilirsiniz. Yani bu paranın tahsili için yeni bir davaya gerek yok. Ancak 12 sene içinde çocuk büyüdü, üstelik bugün de hasta. Dolayısı ile masrafı arttı. Bu halde mahkemeden nafakanın artırılması talebinde bulunmak mümkündür. Dolayısı ile artırım talebi ile bir dava açmak da mümkündür. Yani önceki birikmiş nafaka için dava açmaya gerek yok, ancak artırım talebi ile dava açmanız gerekir.