Teminat yatırılmıştır

06 Temmuz 2010, Salı 05:00
AA

 Bir müşteriye verdiğimiz üç adet senet için müşteri bizi takip etti. Önce bir senet için ihtiyati haciz kararı aldı ve gelip üretim yaptığımız mallara haciz koydu. Biz bununla ilgilenirken ve bir miktar ödeme yapmışken diğer senetler için de ihtiyati haciz kararı aldı ve neredeyse tüm mallarımızı muhafaza altına aldı. Bunlar arasında beş metre boyundaki makinelerimiz vardı. Avukatımız devreye girdi, bir kısım malları iade aldık. Zira bono değerinin çok üzerinde haciz yapılmış. Bu durum bizim için mücbir sebep midir? Bu olaydan dolayı zarar ziyan davası açabilir miyiz? A.P.

İhtiyati haciz kararı verilirken bu kararı veren mahkeme sadece bononun vasıflarına, vadesine ve unsurlarına bakar. Zaten ihtiyati haciz kararı karşı tarafa tebligat yapılmadan evrak üzerinden verilir ve dolayısıyla borçlu görünen kişinin kendini savunma imkanı yoktur. Ancak borçlu, icra memuru kapısına geldiğinde olaydan haberdar olur. Elbette bu durum borçlu için kötü bir sürprizdir. Ancak ihtiyati haciz kararını takip eden on gün içinde icrai hacze geçme mecburiyeti vardır. İşte borçlunun kendini savunabileceği safha burasıdır. Ancak elbette ihtiyati haciz uygulanırken yaşadığı sıkıntı bu halde bir anda da telafi olmaz. Bu bir mücbir sebep değildir, ancak haksız yapıldığının ispatı halinde elbette okuyucumun zarar ziyan davası dediği tazminat davasını açma imkanı vardır. Hatta ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için kararı veren mahkeme, talep edenden teminat alır. Bu teminat mahkeme veznesinde durur, sonraki icrai takip kesinleşirse teminat alacaklıya iade olunur. Takibin kesinleşmemesi halinde bu teminat, zararı karşılamak için bekletilir. Buradaki asıl işlem, açacağınız menfi tespit davasıdır. Sonuçta zararınızı teminattan karşılayamazsanız fazlası için dava açma hakkınız vardır.

Tedbir konulur

1996 yılında arsamızı müteahhide verdik. 2 senede inşaatı yapıp bitirecekti, 12 sene geçti. Biz de sözleşmenin feshini dava ettik ve kazandık. O da bize dava açmış ve inşaatın parasını istiyor, arsaya da tedbir koydurmuş. Sözleşmenin iptali davası henüz Yargıtay’da. Bu davayı kazanabilir mi? Bize yardımcı olun.

Değerli okuyucum bu memlekette akıl almaz şeyler oluyor. Bir inşaat iki senede bitecekken on iki sene sürer mi? Doğrusunu isterseniz çok yadırgamıyorum. Çünkü yaklaşık kırk senelik meslek hayatımda buna çok rastladım. Vatandaşın da hukuki bilgi noksanlığı nedeni ile bir de bu müteahhitlerin dava kazandığını gördüm. Şimdi size de müteahhidin açtığı davayı kazanıp kazanamayacağını söyleyemem. Bir kere dosyanız Yargıtay’da. Dosyanızı görmeden incelemeden fikir beyan etmek hatalıdır. Ancak bir iki noktaya dikkatinizi çekebilirim. Birincisi arsanıza tedbir konulmuş olması sizi üzmesin. Bu sizin aleyhinize bir karar çıkacak anlamı taşımaz. Bir gayrimenkulün kendisi ihtilaflı olursa mahkemeler bu tedbiri koyar. Davayı kazandığınızda da tedbir son bulur. Bu birincisiydi ikinci uyarım sözleşmeniz mahkeme kararı ile fesholmuş ya; acaba geçmişe yönelik bir fesih mi söz konusu yoksa karar tarihinden geçerli bir fesih mi söz konusu. Bu husus sizin tazminat davanızı etkiler. Bu hususu, kararı da göstererek bir meslektaşımla görüşün.