Tercih sizin

27 Nisan 2011, Çarşamba 05:00
AA

Evimi kiraya verdim. İlk iki ay kira ödedi sonra ödemedi ne yapmam lazım? S.E.

Yanıtım tüm kira alamayanlar için. Kira bedellerinin ödenmemesi iki şekilde hareket etmenize sebep olabilir. Birincisi; kiracı aleyhine icra takibi yaparak kira bedellerinin tahsili yönüne gidilir. İkincisi; kiracıya kira bedellerinin otuz gün içinde ödenmesi ihtarı gönderilerek otuz gün içinde ödenmeze tahliye talebinde bulunulacağı ihtar edilir ve otuz gün içinde kira bedelleri ödenmezse temerrüt nedeni ile tahliye davası açılır. Tercih kiralayanındır. Ancak bunlardan her ikisini birleştiren bir işlem daha vardır ki bu biraz profesyonel işidir ve bir hukukçunun yapmasında yarar vardır. O da otuz günlük ödeme emri gönderilerek yapılan icra takibidir. Bununla hem icra takibi hem de otuz günlük ihtar birlikte yapılır. Bu durumda olanların kiraların gecikmeye başlaması ile birlikte harekete geçmesinde yarar vardır çünki gördüğünüz gibi önce otuz günlük bekleme süresi ve sonra da arkadan dava süreci başlayacağı için zaman kaybı olacaktır.

Komşuları ikna edin

Bizim iki bloklu bir sitede dairemiz var. İki blok birbirine üstü açık merdivenle bağlı. Bizim daire üçüncü katta olduğu için üç kat merdiven çıkmak gerekiyor ama annemin dizleri hasta merdiven çıkamıyor. Bunun için bir asansör düzeneği tasarladık, tam uygulayacakken bir kat maliki karşı çıktı. Bunun çözümü yok mudur?  C.T.

Doğrusu sizin yaptığınız yasal bir çözüm değil. Bu nedenle de önlenmiş. Yasal olmamasına rağmen önlenmeyebilir miydi? Evet önlenmeyebilinirdi. Karşı çıkan olmazsa bu sistemi kurardınız, anneniz rahat ederdi ancak karşı çıkan olunca bunu yapamazsınız. Peki yasal olanı nedir? Yasal olanı tüm bağımsız bölüm maliklerinin rızasını alıp bir tadilat projesi yapıp bu yere bir asansör koymaktır. Tadilat projesi belediyeden tasdik görür ve siz tasikli proje çerçevesinde bunu yaparsınız. Size beşte dört oyla yapabileceğiniz söylenebilir. Evet yasada böyle bir orandan söz ediliyor, ancak bu tartışmalı bir husus. Çünkü imar mevzuatı kamu düzeninden olduğu ve tasdikli proje de imar mevzuatından olduğu için mülkiyet hakkını ilgilendiren bir konuda beşte birin hakkını ihlal ederek proje dışı bir iş yapmanın hukuki temeli yoktur. Şu beşte dört oranı kanuna konulan yanlış bir cümledir ve önemli ihtilaflara neden olmaktadır.