Tescil mi şerh mi?

26 Ocak 2018, Cuma 05:00
AA
Bir yazınızda yönetim planının tescili şart değildir diyorsunuz. Bunun kaynağı nedir? ● C.H.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulması için gerekli işlemler sıralanır. Kat mülkiyeti kurulması için, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

a) ... proje müellifi mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimari proje ile yapı kullanma izin belgesi.

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28’inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.

★ ★ ★

Bir de aynı yasanın 28’inci maddesi var. O da diyor ki: “... yönetim planının ve ondan sonra yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.”

Demek ki, sayılan belgeler kat mülkiyetinin tescili için gereklidir.

★ ★ ★

Şimdi tescil ile şerhin arasındaki farkı açıklayayım. Tapu kütüğüne tesciller, bir nevi ayni hak doğurur. Örneğin kat irtifakının, intifa hakkının veya irtifak hakkının tescili. Şerhler ise bilgi notudur.

Örneğin kira sözleşmesinin şerhi. Bu tapuda işlem yapacak kimseye bilgi verir. “Burada bir kiracı var bunu bil” anlamındadır ama biliyorsunuz kira ayni bir hak doğurmaz. İşte yönetim planı da bu çerçevede tescil değil şerh vasfındadır.

Ancak, 5711 sayılı yasa ile toplu yapı yönetim planına sanki tescili gereken bir belge görünümü verildi. Oysa yönetim planları belli imzaları taşıdığı takdirde şerh edilmek üzere (daha doğrusu işlem dosyasında saklanmak üzere) tapuya verilir o kadar.

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.