Uzun bir yolunuz var

02 Şubat 2015, Pazartesi 05:00
AA

İki yıl önce bir dubleks daire satın aldım. Kiracısı vardı, dört ay önce çıktı ve ben taşındım. Ancak eve girdim ki, binada asansör çalışmıyor. Asansör bakım firmasına 700 TL borç var, binada aidat toplanamıyor, karar defteri yok, uzun zamandır toplantı yapılmamış. Yönetici toplantıya 10 bağımsız bölümden üç-dört kişinin geldiğini söylüyor. Özellikle zemin katlar asansörü kullanmadıkları için aidat ödemiyormuş. Ne yapmalıyım?  R.K.

Size söyleyeceğim birkaç husus var. Birincisi; binanız on bağımsız bölümlü, öyleyse yönetici bulunması mecburi. Zaten var ama aktif değil. En kısa zamanda kat maliklerini toplantıya çağırsın. Birinci toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır ancak bu nisap sağlanmaz ise ikinci toplantıda nisaba bakılmadan katılanlarla toplantı yapılır.

[[HAFTAYA]]

Yani dört kişi geliyor ise bu dört kişi ile toplantı yapılır. Karar defterinin olması gerekir ancak bu çok zor bir iş değil. Kırtasiyeden alınacak bir karar defteri notere onaylattırılır ve kararlar bu deftere yazılır. İkinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz ama yönetici seçimi için nisap aranır. Bu nisap da birinci toplantı nisabı gibi sayı ve arsa payı çoğunluğudur. Ancak pek çok binada bu nisap sağlanamadan yönetici seçildiği olmuştur. Buna karşı iptal davası açılmaz ise yönetici görevini sürdürür. Bir iptal davası açılırsa da dava sonuçlanana kadar yönetici yine görevini sürdürür. Zemin katta oturanlara gelince. Aidat denilen şey sadece asansör gideri değildir, binanın bakım ve onarımı, ortak alanların gideri (elektrik-su-ısıtma gibi) hep aidatlardan karşılanır. Dolayısı ile zemin katta oturmak aidattan muaf olmak anlamına gelmez. Asansör giderine gelince. Yönetim planına bakın, şayet zemin daireler asansör masrafına katılmaz gibi bir madde yok ise zemin katta oturanlar da asansör giderine katılır. Zira yasaya göre bağımsız bölüm malikleri ortak tesis ve alanları kullanmadıklarını ileri sürerek bu yerler giderine katılmaktan kaçınamazlar. Ancak bu husus yönetim planı ile düzenlenebilir. Görüyorum ki işiniz zor ama toplu yaşam bazı kurallara uymayı ve önemli ölçüde fedakarlığı gerektirir. Buna katlanamayan bir yerlerde yalnız yaşar. Alacağınız kararlara rağmen hâlâ buna karşı direnenler olursa başvuracağınız yer sulh hukuk mahkemeleridir. Moralinizi bozmayayım ama önünüzde uzun bir yol var.