Üzüntü verici

07 Haziran 2010, Pazartesi 05:00
AA

Son yıllarda yıldızı bir hayli parlayan bir gıda şirketine teminat vermek mecburiyetinde kaldım. Her biri 330 bin lira civarındaki iki adet daireyi bankaya ipotek edip teminat mektubu aldık. Ancak bankaya bir yazı yazıp teminat mektubunu paraya çevirdiler ve banka da bizim borcumuzu faiz nedeni ile üçe katlayıp evleri satışa çıkardı. Dairelerden biri 60 bin liraya, diğeri 74 bin liraya satıldı. Satış şartnamesi anneme tebliğe çıkarılmış ve bila tebliğ diyerek işlem yürütülmüş. Oysa daireler annemin olmadığı gibi annemin bir kefaleti de yok. Daireler babamındı şimdi ikisi de yok pahasına gitti. Bu satışın iptalinden söz ediliyor. Ne dersiniz iptal olur mu?  Ö.E.

Okuyucumun sorusu çok yeni. İşinin acil olması nedeni ile öncelik verdim. Bir gayrimenkul icra marifeti ile satışa çıkarılacak ise satış ilanının bir sureti borçluya ve alacaklıya, ayrıca tapuda isimleri yazılı ilgililere tebliğ edilir. Dairelerin babanıza ait olduğunu, annenizin bununla ilgisi bulunmadığını yazdığınıza göre ve tebligat konusunda annenizin adresinde bulunmadığı kaşesi basıldığına göre tebligat yanlış yapılmıştır. Bu dahi fesih sebebidir. Dolayısı ile süreniz yedi gündür. Yedi gün içinde icra mahkemesine başvurup fesih talebinde bulunmanız lazım. Ancak bu işlerde süre kısadır, teknik bilgiyi de gerektirir. Bu nedenle bir meslektaşımla işbirliği öneririm. 330 bin liralık dairenin 60-70 bin liraya satılması da bana yadırgatıcı geldi. Zira en kötü durumda rayiç bedelin yüzde 40’ını bulması gerekirken sizinki bunun altında kalmış.

En az 14 gün izinlisiniz

2005 yılında girdiğim işime devam ediyorum. Bana senede on beş gün izin veriliyor ama pazarlar düşülüyor. İzin hakkım ne kadar? Pazarlar düşülür mü? Uzağa gideceklerin yol süresi izinden sayılırmı? Y.M.

Yıllık izin, çalışma süreleri ile değişir. Çalışma arttıkça izin süresi de artar. Süreler şöyledir. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) on dört gün. Beş yıldan on beş yıla kadar yirmi gün, on beş yıldan fazla yirmi altı gün. Bu süreler sözleşmeler ile artırılabilir ama azaltılamaz. Pazar günü, tatil olup bu izin süresinden sayılamaz. Bu izin süreleri bölünerek verilmez. Ancak tarafların karşılıklı anlaşması şartı ile her bölümü on günden az olmamak kaydı ile üçe bölünebilir. İzinde uzağa gidicek olanlara talepleri halinde, bunu belgelemek kaydı ile gidiş-dönüş için dört güne kadar ücretsiz izin verilir.