Vasiyetname geçerlidir ama!

10 Kasım 2009, Salı 05:00
AA

Annem yasal olarak iki katlı ama bir katı kaçak olan üç katlı bir binanın sahibidir. Vasiyetname yaparak evin yarısını bana vasiyet etti. Bu vasiyet geçerli mi? Diğer mirasçılar bunu bozdurabilir mi? T.T.

Mektubunuzda vasiyetnamenin noterde yapıldığını söylediğinize göre bu vasiyetnamenin çok büyük ihtimalle geçerli olduğunu söylemek mümkün. Çünkü noterler şekil şartını ve annenizin yaşına göre sağlık durumunu göz önüne alarak vasiyetname yaparlar. Bu nedenle vasiyetnamenin noterden yapılmasını tavsiye ederiz. Annenizin vasiyet ettiği binayı arsa ve iki kat olarak düşünün. yasal olmayan üçüncü kat problemlidir ve tapuda tescili şimdilik mümkün değildir. Ancak bunun mümkün olması için imar durumu müsait olacak, sonra tadilat projesi yaptıracaksınız, bunu belediyeden tasdik ettireceksiniz hatta mümkünse kat mülkiyeti kuracaksınız ve buranın tapusunu alacaksınız. Bunlar yapılırsa bu kat yasal hale gelecek. Gelelim vasiyetnameye. Vasiyetnameye itiraz olunup olunmayacağını bu kadar bilgi ile söylemek mümkün değil. Zira şekil yönünden itirazı pek mümkün görmüyorum. Ancak tek itiraz olabilir o da başka mirasçılar varsa ve bunların mahfuz hisselerine tecavüz varsa bu halde tenkis talebi dediğimiz, vasiyet edilen payın bir miktar küçültülmesi anlamına gelen bir davaya muhatap olabilirsiniz ama bunu açıkça söyleyebilmek için aile tablosunun tamamının bilinmesi lazım. Önünüzde vakit var, bir meslektaşıma başvurup aile tablosunu açıklayarak mahfuz hisse konusunda bilgi alabilirsiniz.

Yetkisi var mı?

Bankaya kredi kartı borcum vardı. Beni icraya verdiler. Bankanın avukatına başvurdum. Borcu ödedim elinden makbuz aldım. Ama avukat parayı bankaya ödememiş. Banka benim borçlu olduğumu iddia ediyor. Benim durumum nedir? U.B.

Sizin olayınızda sade vatandaşın bilmesinin mümkün olmadığı bir husus var. Bir avukatın temsil ettiği kişi (müvekkili) adına para tahsil edebilmesi için vekaletnamesinde yetki olması lazım. Buna ahzu-kabz yetkisi diyoruz. Bu yetkisi varsa sizin ödemeniz tamamdır. Problem banka ile vekili arasındadır. Ancak avukatın vekaletnamesinde para tahsil yetkisi yoksa bu halde halen bankaya borçlusunuz. Dolayısı ile bu hususu bankayla görüşün. Ödeme yaptığınız vekilin verdiği makbuzun fotokopisi ile gidin ve görüşün. Durum ancak bundan sonra açıklığa kavuşur.

Suç işlenmiş

2009 yılının başında eşimden boşandım. Fakat bundan yaklaşık yedi ay sonra evime gelip kapıyı zorlayarak içeri girmiş ve eşyamı boşaltmış. Kendisini gören yöneticiye de eşim arkadan gelecek borcu varsa öder demiş. Olayı jandarmaya şikayet ettim. Bunun cezası var mı? U.S.

Elbette, boşanma kesinleştiği andan itibaren siz artık iki yabancısınız. Şayet evinize herhangi biri girip bu işi yapsaydı hangi suç oluşur idi ise eski eşinizin girmesinde de aynı suç oluşur. Eşler mallar konusunda anlaşamadıkları takdirde bunun hal yolu yine mahkemedir. Bunun dışında özellikle de boşanma kesinleştikten sonra bu davranış suçtur. Hırsızlığın ağırlaştırılmış halidir ve yaptığınız başvuru jandarmaya değil doğrudan doğruya savcılığa da olabilirdi.