Vergi dairesine başvurun

28 Temmuz 2010, Çarşamba 05:00
AA

 İşyerinde çalışmakta iken bir grup arkadaşım ile işimize son verildi. Dava açtık ve işe iade kararı aldık. Ancak işveren işe geri almadı. Biz de tazminatımızı aldık, ancak tazminatımız tam ödenmedi. Soruşturduğumuzda vergi kesildiğini öğrendik. Bunun vergisi olur mu? E.E.

Doğrusunu isterseniz konunuz biraz hukuki ama çoğunlukla da mali. Ancak elimde Yargıtay’ın bu konuda vermiş bulunduğu yakın tarihli bir karar var. Bunu size aktarayım. Ben Yargıtay’ın kararını aynen buraya almayacağım çünkü karar uzun ve teknik ifadeler içeriyor. Size özetleyeceğim. Yargıtay diyor ki: İşverenin işe başlatmama tazminatından gelir vergisi keserek maliyeye yatırması doğrudur. Yaptığı iş Maliye Bakanlığı’nın 28.06.2005 ve 03.08.2007 tarihli özelgelerine uygundur. Ancak Danıştay 3. Dairesi 15.02.2007 tarihli kararı ile işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmeyeceğine dair karar vermiştir. Burada bir çelişki karşımıza çıkmaktadır. İşveren maliye bakanlığının özelgesine uymak zorundadır. Ancak karşıda da bir yargı kararı vardır. Neticeten konu 16.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren Gelir Vergisi kanununda yapılan değişiklik ile halledilmiş, işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bir geçici madde ile de istisna “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten” önceye de teşmil edilmiştir. Neticeten kendisinden işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilen kişiler işverene değil tarha yetkili vergi dairesine başvurup dava açmadan kesilen verginin iadesini isteyebileceklerdir. Okuyucumun ve de arkadaşlarının da bu yola başvurması gerekecektir.