Yanıt dosyada

30 Haziran 2011, Perşembe 05:00
AA

Bir limited şirket ortağıydım. Hisselerimi devrettim ve şirketle ilişkim kalmadı. Ancak eski ortağım benim verdiğim eski vekaletnameyi kullanıp çek karnesi almış ve şirket adına çek kesmiş. Elbette sonra bunlar ödenmemiş ve şimdi benim çalıştığım yerdeki işyerime maaş haczi geldi. Buna hakkı var mı? Maaşıma haciz konulabilir mi? K.K.

Hayır bu nedenle maaşınıza haciz konulamaz. Bu işin içinde başka işler var. Çünkü şirket borçlandığında bu şirketin borcudur ve borcu şirket öder. Ortakların şahsi malvarlığı ile borçlanması söz konusu değil. (Bir iki istisna var ama şimdi ondan söz etmeyeceğim.) Dolayısı ile maaşınıza haciz konulduğuna göre görünen o ki sizin adınıza borçlanılmış.

[[HAFTAYA]]

İşte bunun için işin içinde başka şeyler var diyorum. Bir örnek; acaba şirket adına yazılmış çekin arkasına sizin imzanız taklit edilerek ciro mu yapıldı? Bu ihtimallerden biri. Ancak işin aslını sizin maaşınıza haciz koyan icra müdürlüğüne gidip icra dosyasını incelemekle anlayabilirsiniz. Benim burada söylediklerimin tümü ihtimaldir. İşin aslı icra dosyasındadır. Dolayısı ile tavsiyem icra dosyasını inceleyip işin aslını öğrenmek ve bunun arkasından menfi tespit davası veya ödeme yapılmışsa istirdat davası dediğimiz davaları açmaktır. Dosyayı görmeden kesin bir şey söylemek yanlış olur.

İki ayrı dava konusu

Anneannemden kalan gayrimenkul için iki teyzem ve dayımın oğlu birlik olup anneme ortaklığın giderilmesi davası açtı. Ancak şimdi annem vefat etti. Biz annemle birlikte bu yerde oturuyorduk. Bu davada bizden kira isteyebilirler mi? Davada satıştan sonra parayı mahkeme mi paylaştırır? Bizden kira istenecek olursa bunun yanlış olduğuna dair itiraz hakkımız var mıdır?  Ö.K.

Sizin aleyhinize açılan dava izalei şuyu yani ortaklığın giderilmesi davasıdır. Böyle bir davada sadece bu gayrimenkulün bölünebilirliğine bakılır. Şayet bölünebilir ise ortaklar arasında bölüştürülür. Hayır bölünemiyorsa bu halde satılır, parası bölüştürülür. Satılması halinde bölüştürme işlemi mahkeme nezaretinde yapılır. Yani para ortakların arasına atılıp “Kendi aranızda bölüşün” denilmez. Sizden kira istenilemez, çünkü aranızda bir kira sözleşmesi yoktur. Ancak intifadan men keyfiyeti gerçekleşmiş ise yani diğer ortaklar da kullanmak istedikleri halde sizin tarafınızdan kullanılmalarına izin verilmemiş ise bu halde sizden kira bedeline eşdeğer bir tazminat olan ecrimisil talep edilebilir. Ancak bu ortaklığın giderilmesi davasından farklı bir dava konusudur. Bunun için ayrı bir dava açılmalıdır ve siz de bu davada iddia ve delillerinizi ileri sürebilirsiniz. Ecrimisil bedelini de mahkeme kararlaştırır. Her iki dava da sizden habersiz görülmez. Bunlardan mutlaka haberiniz olur. Size mahkemeden davetiye gelir. Böyle bir davetiye gelirse mahkemeye gitmeyi ihmal etmeyin.