Yanıtı zor

25 Kasım 2013, Pazartesi 05:00
AA

Dedemden iki katlı bir ev miras kaldı. Mirasçı olarak çocukları var. Bunlardan biri de babam. Ancak dedem ölümünden önce üst katı babaanneme vermiş, o da halamın çocuğuna vermiş. Şimdi babamlar burada hak iddia edebilir mi?  M.Ç.

Okuyucumun sorusuna bu kadar bilgi ile net bir yanıt vermem imkansız. Zira, dededen kalma iki katlı bir ev var ve bunun üst katı eşe veriliyor. Üst katın eşe verilebilmesi için bu binada kat mülkiyeti mevzuatının uygulanması lazım. Yani binada ya kat irtifakı kurulu olacak veya kat mülkiyeti. Bunlardan biri yoksa tapuya gidilip, “Bu evin üst katını bizim hanımın adına tescil et” denilemez.

[[HAFTAYA]]

Olsa olsa binanın yarı hissesini eşine devredebilir. Ancak okuyucum, üst katın verildiğinden söz ediyor, bu durumda binada kat mülkiyeti yok ise bu verme işlemi sözle olmuştur, hukuki önemi yoktur. Mirasçılar miras paylarına göre binanın tamamına malik olurlar. İkinci ihtimal binada kat mülkiyeti mevzuatı yürürlüktedir ve dede, hanımına tapuda üst katı vermiştir. Bu halde de sattı mı, bağışladı mı buna bakmak lazım. Dedenin yaşadığı tarihlerde eşe satış yapmak gibi bir şey pek olmaz gibi geliyor bana. Şayet satış gibi düzenleme yapılıp bağış yapıldı ise sizin dede ve büyükkanne zamanında yaşam şartlarına göre bunun ispatı kolay olabilir. Babannenin böyle bir dairenin alımı için maddi geliri var mıydı, yok muydu? Yok ise satın almadığı anlaşılır. Var idi ise bu halde kocasına bu parayı ödedi mi ödemedi mi buna bakılır. Ödemediği belgelenirse satış işleminin iptali istenilir. Şayet tapuda doğrudan doğruya bağış görünüyor ise bu halde tapu kayıtlarının iptali değil tenkisi istenir ki bu durumda da ancak mahfuz hisse talebi mümkündür. Üstelik bunun için de bir yıl süreniz vardır. Şimdi anladınız mı öyle bir çırpıda sorunuzun tam olarak yanıtlanamayacağının sebebini. Ancak anlattığım çerçeve içinde bir araştırma yapacaksınız ve sonuca öyle varacaksınız, babanızı buna göre yönlendireceksiniz. Büyükannenin de toruna yaptığı devir bu husus aydınlandıktan sonra açıklık kazanacak.