Yanlış anlama var

03 Mart 2011, Perşembe 05:00
AA

2006 yılında bir limited şirkete yüzde 10 hisse ile ortak oldum. Ancak aynı yıl hisselerimi bir başkasına devrettim. Fakat şirket bu devri esnaf odasına bildirmediği için şirketin kapanışına kadar ortak görünmüşüm ve bana SSK’dan borç ceza kağıdı geldi. Bunu nasıl halledebilirim. Bu parayı ödemek zorunda mıyım? H.A.

Okuyucumun ortaklığını, ortaklığın devrini, şirketin tasfiye olduğunu vs. anladım tamam ancak şirketin hisse devrinin esnaf odası ile ilişkisini kuramadım. Bir şirkete ortak olunur. Ortaklık devredilir. Bunların hepsi olağan. Ancak bir limited şirket ortağı esnaf odasına bildirilmez. Deyin ki bir nedenle doğru veya yanlış bildirildi bunun ortaklıktan çıkma veya çıkarılma ile ilişkisi yoktur.

[[HAFTAYA]]

Ortaklık durumu şirket içi belgelerde mevcuttur. Ortaklık ya vardır veya yoktur. Dolayısı ile okuyucuma ya yanlış bilgi verildi veya kendisi bir yanlış anlamanın kurbanı. Bu işin doğrusunun bilinmesi şart. Bu nedenle elindeki belgelerle bir meslektaşımın kapısını çalması gerekiyor kanısındayım. Aksi halde, uğradığı bir zarar varsa bu artmaktadır.

Değişiklik eski

Son zamanlarda mirasçıların miras payları değişmiş, bu doğru mu? Doğru ise paylar ne oldu?  K.L.

Son zamanlarda değil uzun zamanlardan beri mirasçıların miras payında bir değişiklik yok dolayısı ile bu bilgiyi nereden aldınız bilmiyorum. Ancak miras payında değil de mahfuz hisse dediğimiz saklı paylarda yani mirasçıların dokunulamayan paylarında değişiklik oldu. Fakat bu da pek yeni değil, bu değişiklik 2002 yılında oldu, neredeyse dokuz sene. Eskiden saklı pay şöyleydi: Alt soy için miras payının dörtte üçü, ana ve babadan her biri için kanuni miras payının yarısı, kardeşlerden her biri için kanuni miras payının dörttebiri, sağ kalan eş için miras payı kadardı. Ancak 2002’de değişen şekli şöyle oldu: Altsoy yani evlatlar ve onların da evlatları için kanuni miras payının yarısı, ana ve baba için kanuni miras payının dörtte biri, kardeşlerin mahfuz hissesi kaldırıldı, eşin yine miras payı kadar mahfuz hissesi kaldı. (Eşin durumu bir miktar değişken tümünü almıyorum o kadar sır da bizde kalsın.) Gördüğünüz gibi mirasta değil mahfuz hisselerde değişiklik var, bilmem sorunuzu karşıladı mı?