Yanlış bir karar değil

29 Haziran 2016, Çarşamba 16:00
AA

Apartmanımız 36 bağımsız bölüm. Bundan yıllar önce yakıt gideri için yaz-kış ortak gider toplanmasına karar verilmişti. Şimdi bazı kat malikleri buna itiraz ediyor. Bu uygulanabilir mi?  N.D.

Okuyucumun aktardığı problem öyle itiraz edilecek cinsten bir problem değil. Zira bir binada yakıt ortak giderdir. Bu para toplanacak ki kışın bina ısıtılsın. Kışın yüklü bir gider ödenecekken bunu yıla bölmek ve 12 taksitte ödemek itiraz edilecek bir husus değil. Biliyorsunuz binalarda aidat kat malikleri kurulunda karar altına alınan işletme projesine göre toplanır. İşletme projesi de bir dönem önce gerçekleşen gidere bir miktar ekleme yapılarak tahmini gider belirlenir ve aidat buna göre toplanır. İşletme projesi kat malikleri kurulunda kabul edilmiş ise buna uymak gerekir.

Uymak istemeyen kat malikinin haklı bir nedeni var ise bunun iptali için bir ay içinde dava açma imkanı vardır. Dolayısı ile kabul edilmiş bir işletme projesine “Ben uymuyorum” demek yeterli değildir. Mahkemece iptal edilmedikçe uyulacaktır. Şayet işletme projesi kat malikleri toplantısında kabul edilmeyip de yönetici tarafından yapılmış ise buna itiraz mümkündür ve bu durumda da yine “Ben ödemiyorum” demekle olmaz.

İşletme projesine itiraz edilir, bunun üzerine kat malikleri kurulu sadece bu hususu görüşmek üzere toplanır ve bir karar verir, artık bu karara uyulması gerekir. Bu prosedür işletilmediği müddetçe kat malikleri kurulunda alınan karara uyulmalıdır ve yakıt bedelinin de 12 aya yayılmasında büyük bir hata da yoktur. Bu hususa belki yazın yakıt bedeli ödeyip kışa girmeden binadan ayrılacak kimse itiraz edebilir ama bunun da yönetici ile karşılıklı görüşerek sulhen halli mümkün olabilir görüşündeyim