Yardımcı yok yönetim kurulu var

28 Eylül 2010, Salı 05:00
AA

20 daireli bir apartmanda oturuyorum. Binamızda yönetici vardı, bir de yönetici yardımcısı atandı. Bu yardımcı ne iş yapar? Bu kanunla ilgili sorumluluk hangi bakanlıktadır?  M.C.

Kat mülkiyetine tabi binalarda yönetici veya yönetim kurulu vardır. Yönetici bir kişidir, yönetim kurulu üç kişidir. Yönetim kurulu olan binalarda bu kurul birlikte çalışır hapsi yöneticidir, seçimde yönetici ve yönetici yardımcısı seçilmez. Şayet yönetim planında yönetim kurulunun varlığından söz ediliyor ise üç kişi seçilir, her üçü de yöneticidir. Yönetim planında yönetici sözü geçiyorsa bir kişi seçilir tek başına yöneticilik yapar.

[[HAFTAYA]]

Kanunda yönetici yardımcısı kavramı olmadığı için yönetici yardımcısının görevi diye ayrılmış bir görev de yoktur. Ancak üç kişilik yönetim kurulunun olduğu binalarda yönetim kurulu kendi içinde bir görev taksimi yapabilir. Ancak bu yönetim kolaylığı olması için yapılan bir görev taksimidir. Kat maliklerinin karşısında her üçü de yöneticidir o kadar. Kat mülkiyeti ile sorumlu bir bakanlık yoktur. Her kanunun sonunda bu kanunun hangi makam tarafından yürütüleceği hükmünde Bakanlar Kurulu’nun yürüteceği hükmü bulunur ki bu bir sorumluluk değildir. Zaten kuvvetler ayrılığında yürütme makamı Bakanlar Kurulu’dur. Bu husus kuvvetler ayrılığının tabii sonucudur. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Şayet yasama, yürütme ve yargı birbirinden bağımsız üç ayrı güç ise demokrasinin bu şartı yürüyor demektir. Üç güç bir elde toplanırsa demokrasi yoktur diktatörlük vardır.

Söylenti ile iş yapmayın

Bir işe ilk girişim 1988 yılı. Ancak bu yıllarda sigorta girişim yok. Yaklaşık on yıl sonra ilk giriş görülüyor. Bu gün isteğimle emekli olabileceğim söyleniyor. Emekli olabilir miyim? E.T.

Söz konusu durumda “İşyerinden ayrılırken kıdem tazminatı alabilir miyim?” diye soranlara çalışmaya başladığında sigortaya bildirilmemiş olsalar dahi o tarihlerde çalıştıklarını ispatlamak şartı ile kıdem tazminatı alabileceklerini yazıyorum. Ancak emekli olabilmenin şartı giriş kaydı bulunması. Yaklaşık on yıl okuyucumun giriş kaydı yok. Sonra aralarda tam arak ne olduğunu bilmeyebilir. Kendisi sigortalı göründüğünü zannederek hareket edebilir oysa arada çıkış yapılmış olabilir. Bu nedenle ezbere emekli olabileceğini söyleyenlere itibar etmemesini tavsiye edeceğim. Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli olabileceği hususunu sorduğu takdirde kendisine yazılı yanıt verilmektedir. Zaten işten ayrılacağı ve kıdem tazminatı da talep edeceği için işyerine de emeklilik hakkını kazandığına dair yazıyı ibraz etmesi lazım. Bu yazıyı ibrazı halinde kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılabilir. Aksi halde kıdem tazminatı da alamaz. Bu nedenle durumunu SGK’dan resmen sorup öğrenmesinde yarar var.